Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

Anmeldelse av
Ustad, Willy:
Vokternes hemmelighet

Cappelen, 1999. 125 s.
ISBN 82-02-18265-4

INNHOLD:

Fortellingen er en fortsettelse av "Vokterne" som kom i 1998. Handlingen i denne boken er kort oppsummert i begynnelsen av denne.

Vokterne holder øye med halvøya på sydsiden av byen. Byen har vokst nordover og halvøya er forfallen og forlatt. Mystiske ting har skjedd der og "de fremmede" har oppholdt seg der i 130 år. De har kommet fra verdensrommet og har en mye bedre utviklet intelligens enn mennesker. De sender ut signaler med jevne mellomrom i håp om å bli hentet tilbake til der de kom fra. Det er bare "vokterne" som klarer å husker at halvøya finnes, og de forsøker å følge med hva som skjer der fra trygg avstand.
I denne boken forsøker "Vokterne" å finne ut nøyaktig hva som skjedde for 130 år siden og hvor etterkommere av de daværende beboerne på halvøya befinner seg. Det viser seg at noen av de daværende beboerne hadde tilegnet seg litt av "de fremmedes" tekniske innsikt og deres etterkommere har tjent seg søkkrike i USA ved å slippe noe av teknologien etter hvert som verden er i stand til å motta den. Blant annet har de eksperimentert med en jente, Alfa, som dukker opp i byen. Hun er halv mennesker og halv "en fremmed". Blant "de fremmede" finnes hennes halvsøster, Chani, som også er en blanding.
De kyniske "etterkommere" fra USA planlegger å sende Alfa tilbake til verdensrommet med "de fremmede" og i bytte beholder de Chani til videre eksperimenter. "Vokterne" klarer å hindre byttingen av de to jentene og Chani blir med de andre "fremmede" tilbake til verdensrommet. Dermed finnes det en jente blant "de fremmede" ut i verdensrommet med litt av menneske i seg, og på jorden finnes Alfa med noe av "de fremmede" i seg. Kommer det en fortsettelse?

SPRÅK OG LAYOUT:

Mellomstor skrift.
Kapitler og avsnitt.
Kart og "Åstedsrapport" på de første sidene.

ALDERSTRINN:

Fra 12 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Grøss og Science fiction.
Fortsettelse av: "Vokterne" fra 1998.