Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

Anmeldelse av
Sjøli, Geir:
Gaupedalen

Illustrert av Einar Sigstad
Cappelen, 1999. 20 bl.
ISBN 82-02-18257-3. Kr. 199,-

INNHOLD:

Boka er en faktabok om gauper. Den er laget som en fortelling om en hunngaupe og ungene hennes. Vi følger den lille familien på vandring gjennom skog og mark og gjennom skiftende årstider.

SPRÅK OG LAYOUT:

Boka er satt med gode, lettleste typer, og det er luft mellom linjene.
Tekst og bilder utfyller hverandre.

ALDERSTRINN:

Passer fra ca 8 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Boka er spennende og er lett å lese fordi det er lite tekst på sidene.
Bak i boka er en kort oversikt kalt "fakta om gauper".
En vakker naturskildring i tekst og bilder.