Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

Anmeldelse av
Doksum, Sigmund:
Sabeltanntigeren

Illustrert av Tor Lindrupsen
Aschehoug 1999. 32 s.
ISBN 82-03-24283-9 Kr.168,00

INNHOLD:

Vi møter en mann som står inni en hule og maler et hulemaleri. Han maler det han er aller reddest for i verden. Han maler en sabeltanntiger.
Plutselig kommer sønnen hans løpende inn i hulen. Han har hørt raslende skritt bak seg i skogen, og han er redd. Faren trøster gutten og maler videre på tegningen sin. Og nå maler han ti spyd gjennom kroppen på sabeltanntigeren. På denne måten skaffer han seg beskyttelse på jakten senere på dagen. Plutselig blir de skremt av et brøl ved huleinngangen. Sabeltanntigeren har funnet huleåpningen, og faren har ingen spyd med seg inn i hulen. Men han har fakler, og med dem skremmer han sabeltanntigeren bort.
Han avslutter med å tegne en far og en sønn hånd i hånd foran sabeltanntigeren på huleveggen, med fakler mellom seg og tigeren. Så kan de gå hjem, styrket av kraften fra hulemaleriet.

Tiden går, landskapet forandres, og hulemaleriene ligger gjemt i jorden i flere tusen år. Så en dag faller en gutt ned i en hule under en tur med foreldrene. Og der får han se hulemaleriene. Og sammen står far og sønn og ser på hulemaleriet som forteller om en annen far og sønn, og det de opplevde for flere tusen år siden.

SPRÅK OG LAYOUT:

Språket har korte setninger og bærer i seg elementer fra eventyrgenren.

Teksten er satt på underlag som illuderer huleveggen det fortelles om i historien, og illustrasjonene utgjøres for en stor del av hulemaleriene. Slik glir tekst og bilde over i hverandre og skaper en helhet.
Dette er en typografisk sett svært vakker bok.

ALDERSTRINN:

Dette er det man kan kalle en all-aldersbok. Den kan brukes fra ca 6 år og opp til voksen alder.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Det er fascinerende hvordan forfatteren fletter fortid og nåtid sammen og oppnår en helhet ved at opplevelsene mellom far og sønn går igjen på tvers av tidsskillene.