Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

Anmeldelse av
Brenden, Laila og Trond Vidar Vedum:
Zzzum! Om bier i Norge.

Illustrert av Olav Hagen
Gyldendal Tiden 1999. 79 s.
ISBN 82-478-0519-7 Kr. 198,00

INNHOLD:

I denne boka får vi vite alt vi trenger om bier i Norge. Vi får høre om bisamfunnet, dronninga, arbeidsbier og droner, og veien fra nektar til honning.
Vet du at biene danser for å fortelle de andre biene hvor det er gode matplasser?
Boka forteller om biene som husdyr, og livet året rundt i bikuben.
Spennende matoppskrifter med honning hører med, likeledes moro med bivoks!
Fyldig register.

SPRÅK OG LAYOUT:

Boka har normale typer, men god linjeavstand.
Ola Hagens illustrasjoner passer godt til innholdet, han har tatt de flittige biene på kornet.
Bokmål.

ALDERSTRINN:

Passer fra 9 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Dette er ei bok som alle skoler og bibliotek bør ha!