Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

Anmeldelse av
Bjørkum, Bjarte:
Mannen som malte fotgjengeroverganger

Illustrert av Line Jerner og Stein Løken.
Gyldendal Tiden 1999. 34 s.
ISBN 82-478-0367-4 Kr. 198,00

INNHOLD:

Mondrian maler fotgjengeroverganger. Det går fint helt til han vil hjelpe gamle damer over gata og maler overganger der det passer dem istedenfor der trafikksjefen vil ha dem. Da får han sparken.
Han forlater byen og drar ut på landet, der han flytter inn i et forlatt hus fullt av epler og med en diger eplehage. Han finner et skjult atelier i huset og fortsetter å male fotgjengeroverganger. Men så får han selskap av en sebra, som har rømt fra dyrehagen. De leker gjemsel i eplehagen, og sebraen går i ett med skyggene. Sebraen står modell, og etter hvert går Mondrian over til å male naturens fotgjengeroverganger.
Han maler savannens stripemønstre av lys og skygge i alle slags farger. Til og med vegger og inventar blir malt på denne måten. Mondrian maler også svarte striper på kjeledressen sin for å bli like vanskelig å finne som sebraen når de leker gjemsel. Men da finner de hverandre ikke i det hele tatt, og Mondrian blir arrestert fordi han ser ut som en rømt fange.
Han blir reddet av sebraen og noen gamle, takknemlige damer. Bildene hans blir kjent og kommer på utstilling i museet. Der leker Mondrian og sebraen gjemsel mellom bildene - og forsvinner.

SPRÅK OG LAYOUT:

I denne bildeboka er det mye tekst. Allikevel utgjør teksten og illustrasjonene en helhet. Hele dobbeltoppslag blir utnyttet til tekst og illustrasjoner, som har en grunntone for hvert oppslag, som oftest varme naturfargetoner.
Bildespråket er burlesk og humoristisk, med karikeringer og mange fantasifulle detaljer.
Boka har normal skriftstørrelse, og teksten kommer tydelig fram selv om underlaget er farget. Den har ganske mye tekst.
Språket er bokmål, og det flyter lett, men er ikke spesielt enkelt, så for mindre barn er dette vel helst en høytlesingsbok.

ALDERSTRINN:

Alder 5-12 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Dette er en bildebok som ganske store barn burde kunne ha glede av på grunn av litt "crazy" lay-out og ikke minst idé.
Her er absolutt både humor og tanker for større barn og ungdom.