13. novbr. 1945

P.M.

Sommeren 1941 trengte endel hirdfolk inn i Porsgrunn kino. De klistret opp agitasjonsplakater og bilder av Quisling i kinosalen og vestibylen. Det var det rene hærverk. Også utenfor på kinobygningen dekorerte de etter beste oppskrifter.

Jeg protesterte mot dette svineri overfor aktørene, men selvsaagt uten resultat. Jeg gikk da opp til politimesteren og ville ha ham til å stoppe affæren, men uten resultat. Senere på dagen henvendte jeg meg til ordfører Niels Halvorsen men også uten resultat.

Deretter ringte jeg til hr. disponent George Willoughby og forklarte ham hvad som hadde foregått. Han fant hirdens framgangsmåte meningsløs og sa at han skulle gjøre alt for å få Innenriksdepartementets tillatelse til å fjerne plakatene.

Dagen etter fikk jeg beskjed via ordføreren fra Innenriksdepartementet at plakatene i kinosalen og vestibylen skulle tas ned. Da det ikke sto noe om plakatene utenfor kino, spurte jeg hr. George Willoughby om vi også kunne fjerne disse. Dette sa han at vi absolutt skulle gjøre.

Alle plakater ble så vasket bort, både i sal, vestibyle og utenfor på kinoygningen. Da vi vasket vekk utenfor kinobygningen, samlet det seg svært mange mennesker, som ga sin tilslutning tilkjenne. Overfor dette spesielt ble N.S.-folkene rasende.

Det varte ikke lenge før jeg fra Innenriksdepartementet fikk en lengre anklageskrift for "med alle mulige midler å motarbeide N.S." Hr. Willoughby gjorde da og tiden utover det som etter min mening sto i hans makt, for å forsvare meg overfor N.S.

Mitt inntrykk i denne tid av hr. Willoughby, var at han misbilliget ethvert overgrep fra N.S mot personer som ikke falt i N.S. smak. Han gjorde iallfall overfor meg det han kunne for å avverge at jeg ble avskjediget. Det nyttet imidlertid ikke for N.S. i Porsgrunn fikk sin vilje. Jeg ble avsatt i august 1941.

Jonas Bjåland
sign