Intervju med Halvdan Haukedal

Heistad 26/6 -84

NAVN: Halvdan Haukedal
ALDER VED KRIGENS BEGYNNELSE: 21 år
KOM MED I MOTSTANDSARBEIDET FØRSTE GANG: høsten 1943
POSISJON INNEN MOTSTANDSBEVEGELSEN: forsyningstjeneste, transport
DEKKNAVN: ingen

J. B.: «Hvordan kom du med i det militære motstandsarbeidet?»

Det var Nils O. Nilsen som trakk meg inn. Jeg ble kjent med ham gjennom et aftenkurs på handelsskolen i Porsgrunn høsten -43. Jeg hadde for øvrig meldt meg på dette kurset for å slippe unna tyskerarbeide på Hydro. Nils O. og jeg ble ganske snart venner, og han spurte om jeg ville begynne som sjåfør for ham på sagbruket på Frednes.

J. B.: «Visste du på dette tidspunkt at Nils O. Nilsen drev med illegalt arbeid?»

Nei, det kjente jeg ikke til. Han ville i første omgang ha meg til å kjøre lastebilen og føre bøkene, men det gikk ikke lang tid før det ble snakk om illegalt arbeid.

J. B.: «Kan du huske den første illegale transporten du foretok for Nils O. Nilsen?»

Jeg kan ikke tidfeste den, men jeg husker den godt for jeg syntes alle mennesker kikket på meg. Det var en transport fra Gråtenmoen, fra Robert Evensens bror, og ut til Nystrand. Jeg vet ikke sikkert hva det var jeg fraktet, men jeg tror det var våpen.

J. B.: «Var det et stort lass?»

Nei, det var ikke mye. Foran meg hele veien fra Gråtenmoen til Nystrand kjørte det en sykkelpatrulje på to mann og holdt utkikk.
Jeg husker denne transporten spesielt nettopp fordi det var den første. Senere ble en så vant til dette at en tok det mer som et vanlig arbeid.

J. B.: «Hva slags bil var det du kjørte?»

Nils hadde en Chevrolet lastebil 1936-modell med vedgass.

J. B.: «Ble du noen gang stanset og kontrollert under illegale transporter?»

Nei, det skjedde aldri, og skulle det ha skjedd ville det ha vært vanskelig å ha kommet unna. Under transport av våpen fra våpenslipp, lå det for øvrig bevæpnede karer oppe på lasteplanet under kalesjen.

J. B.: «Fraktet du noen gang folk?»

Ja, et par ganger. En gang var det en mann som skulle flykte med båt fra Bamble til Sverige. En annen gang var det alt utstyret fra O 1702 Breviks leir i Bamble til Skjeggåsen i Langangen. Et par av guttene hjalp meg med å laste på bilen i Bamble og ble senere med på lasset under presenningen. Det hele skjedde for øvrig på en lørdag, og jeg skulle ha fri så jeg tok sjansen på å ta fergen fra Stathelle til Brevik i stedet for den lange veien over Herre - Vold.

J. B.: «Hadde du senere noen transporter for O 1702 eller andre av D 17s områder bortsett fra Porsgrunn?»

Nei, dette var den eneste gangen.

J. B.: «Hadde du andre «mennesketransporter»?»

Jeg fraktet skaugutter fra Landsmarka til Folkerestauranten i Porsgrunn. Det var Herman Oksum og jeg som foretok denne transporten. Han hadde de fleste av guttene i en liten buss, mens jeg hadde det meste av utstyret til skauguttene på lastebilen. Selve transporten skjedde tidlig om morgenen og guttene ble gjemt i kjelleren på Folkerestauranten. Her ble de så utstyrt med nødvendige papirer og sendt videre med toget til Oslo for derfra å bli sendt videre til Sverige. Noen gikk på toget på Osebakken stasjon mens andre kom på Porsgrunn jernbanestasjon.

J. B.: «Forsyninger og forsyningstjenesten til skauguttene.»

Det var en god del transport fra Arne Andersen til skauguttene i Kilebygda. Jeg var også et par turer i Vallerdalen. Jeg var en gang oppe med et våpensett da det holdt på å gå galt etter at jeg kjørte i grøfta oppe ved Ris. Umiddelbart etter at jeg hadde havnet i grøfta med bilen, kom en tysker forbi med en dobbeltspent kjerre og to store hester og tilbød å hjelpe, men jeg sa nei takk. Jeg ringte i stedet Sigurd Svennungen hos Funnmark og fikk han til å ordne med kranbil og nødvendige rekvisisjoner for dette.

J. B.: «Transporter fra våpenslipp.»

Jeg hentet bl.a. et slipp ved Heivannet i Gjerpen hvor bl.a. Nils O. Nilsen, Eyvind Thiis- Evensen og Robert Evensen var med. Vi la våpnene på bunnen av lasteplanet og lastet ved oppå. Alt sammen ble kjørt til Nils O. Nilsens sagbruk på Frednes.
De andre våpentransportene jeg var med på gikk alle fra Kilebygda til Frednes. Som regel var det nok med en bil for å frakte vekk et slipp, men en gang var vi to biler. Da gikk det for øvrig galt med den ene bilen. Den kjørte utfor veien ved Frønesskolen i bakkene mellom Rognsbru og Dalene og lasset veltet. Det ble straks lagt granbar over lasset og satt ut vakt. Tidlig på morgenen ble jeg purret og måtte reise å hente det hele med Chevroleten. Den andre lastebilen hadde de fått trukket opp, og sjåføren hadde kjørt hjem.

J. B.: «Var du selv noen gang med i mer «regulær» milorgtjeneste - våpenøvelser o.l.?»

Ja, «Kalle» var nede på Frednes og instruerte oss i gruppa til Nils O. Nilsen: Lee Enfield og Stengun først og fremst.

J. B.: «Var du selv med på illegale aksjoner utenom arbeidet med forsynings- og transportvirksomhet?»

Nei, det ble det aldri noe av. Vi drev å planlegge sprengning av bensintankene nede ved Knapp Næring, men det hele kokte vekk. Dette må ha vært en gang i 1944.

J. B.: «Maidagene 1945.»

Da ble det straks nye oppgaver. Først og fremst innsamling av ekstraproviant som var lagret rundt på ulike steder. Alt dette ble transportert til Middelskolen. I tillegg til dette var det transport av all verdens forsyninger på kryss og tvers. Jeg fraktet også liket av Fehils fra Lager Franken til St. Josefs Hospital og senere til Nordre Gravlund i Skien hvor han ble kremert.

Okkupasjonshistorisk arkiv Søk i bokbasen Porsgrunn biblioteks hjemmeside