Intervju med Clara Helene Flagstad

Hestehavna 4, Porsgrunn 5/1 1984.

ved Johan Stivimoen

NAVN: Clara Helene Flagstad
ALDER VED KRIGENS BEGYNNELSE: 34 år
Var gift med nestleder i O 1703, Aage Flagstad.
HANS ALDER VED KRIGENS BEGYNNELSE: 35 år

J. S.: «Hva var Aages bakgrunn for deltakelse i det illegale arbeide?»

Han var fenrik i kavaleriet og vernepliktig offiser. En tid før krigsutbruddet drev han med frivillig militæropplæring. Denne besto i instruksjon i skyting og behandling av Krag-Jørgensen gevær. Dette varte helt til krigen kom den 9. april 1940.

Han møtte til sin avdeling på Gardermoen ved krigsutbruddet. Sammen med en del andre fra kavaleriet dro han i lastebil nordover i retning mot Gudbrandsdalen. Ved Espa stasjon ble de stoppet av tyskerne og anholdt. Han og et par andre fikk stukket avgårde og kom seg inn på et tog på stasjonsområdet, som skulle til Oslo. De øvrige i den gruppen de tilhørte ble internert. I Oslo tok han kontakt med høyere befal og satt i møte med dem til morgenen. Deretter reiste han hjem til Porsgrunn igjen.

J. S.: «Når merket du at han var med i illegalt arbeide?»

Det gikk ikke lang tid etter krigsutbruddet før jeg merket at han var ute i forskjellige ærend. Jeg fikk ikke særlig greie på dette, men jeg forsto at det var møter og også enkelte turer.

J. S.: «Når mener du at han ble mer opptatt av det illegale arbeidet?»

Jeg tror det var relativt mindre aktivitet i 1940 - 41 og framover i begynnelsen av 1942. Jeg forsto hele tiden at noe foregikk, men fikk ikke særlig rede på hva det var.

I 1943 og -44 ble det merkbart større aktivitet av forskjellige mennesker, som skulle snakke med Aage eller levere beskjeder. Særlig i forbindelse med «skauguttaksjonene» ble det ganske stor trafikk her i huset, med mange ungdommer som kom og gikk.

J. S.: «Hadde han andre oppgaver som han var opptatt med?»

Hver gang det var flyalarm og han ikke var på arbeidet, var han ute hele tiden. Jeg tror han var med i det sivile luftvernet.

J. S.: «Hva slags arbeide hadde Aage under krigen?»

Han var i likhet med Ivar Hobbelhagen skiftformann i Forbrenningsanlegget til Salpetersyrefabrikken på Eidanger Salpeterfabrikker. Hobblehagen, som var leder for Sivil- org i Porsgrunn og leder av det faglige illegale arbeidet i Nedre Telemark, og Aage hadde flere ganger kontakt med hverandre både i vårt hjem og hjemme hos Hobbelhagen.

J. S.: «Var det noen spesielle ting du husker fra krigstiden?»

Ja, Aage måtte fra tid til annen gå i dekning for kortere tid, når han ble varslet eller det var fare for at tyskerne ville foreta arrestasjoner.

Han var borte nærmest sammenhengende i ca. 8 uker høsten 1944. Han lå da i en Mil.org-leir i Vallerdalen, og var bare så vidt hjemom et par ganger i den tiden. Da leiren ble brutt på grunn av at tyskerne arresterte Olav Eide, som var en av leirdeltakerne, dro han sammen med noen av guttene til Siljan. Herfra dro han hjem igjen til Porsgrunn.

For sikkerhets skyld reiste hele familien like etter til Notodden, og bodde hos min mor i noen dager. Da vi fikk melding om at alt var rolig i Porsgrunn reiste vi hjem igjen.

Omkring 10. - 12. desember dro hele familien sammen med Olav Eides kone Ragna til Larviksdistriktet. Det var meningen at Eide akkurat da skulle bli «tatt ut» av fengselet i Larvik, og reiste sammen med oss til Sverige. Det var ordnet med falske pass for alle sammen.

Dette ble ikke nødvendig for Eide ble løslatt fra fengselet i den tiden vi var der borte. Vi traff han etter løslatelsen like ved Bommestadbakkene. Siden han var blitt løslatt uten at tyskere hadde mistanke om hva han hadde vært med på, fant vi ut at vi likt godt kunne reise hjem igjen.

Vi hadde like før vi reiste til Larvik gitt bort alt vi hadde samlet inn av mat og annet til jul. Da vi nå kom hjem igjen måtte vi skaffe oss nye forsyninger, og vi greide å få tak i det nødvendigste, så vi fikk en brukbar julefeiring.

J. S.: «Hva skjedde da Victor Nilsen måtte reise til Sverige i begynnelsen av januar?»

Fra begynnelsen av januar var det ganske livlig aktivitet her i huset. Etterat Victor reiste ble det Aage som sto for det meste av ansvaret for området. Forskjellige mennesker kom og gikk til stadighet. Blant andre hadde vi ofte besøk av «Kalle», John Kolbjørn Stensnes, fra begynnelsen av januar 1945.

De jeg husker som var ofte innom her var: Halvard Hem, Nils O. Nilsen, Olav Eide, Victor Nilsen, Gunnar Adolfsen, Johan Stivimoen, Nils Jacobsen (Nitta) og flere andre. Dessuten var det mange unge, som sannsynligvis var ordonanser. Blant dem var det en pike som hette Klara Øya og var fra Herøya.

I denne tiden var også Aage i dekning for kortere tid hos venner og kjente i nabolaget, eller i Brevik og til og med så langt borte som i Brunlanes.

J. S.: «Er det noen spesiell episode du husker særlig godt fra denne tiden?»

Ja, og den gikk ganske sterkt inn på meg. En formiddag mellom 10. og 15. april kom plutselig en gruppe tyske soldater og kringsatte huset. De plasserte maskingevær rundt på alle kanter, og de to kjente gestapistene Grossmann og Müller kom inn og gjennomsøkte og endevendte hele huset. Jeg ble utsatt for et fryktelig kryssforhør om hvor Aage befant seg. Jeg fortalte at han var ute på landet for å skaffe mat, og jeg ante ikke når han ville komme hjem. I den forbindelsen ble jeg flere ganger beskyldt for å lyve.

De hadde med seg en ung gutt, Stein Færden fra Herøya, som var blitt arrestert av tyskerne antagelig i Luksefjell. Han hadde vært på et kurs for ordonanser i signalering, og noen av deltakerne ble overrasket av tyskerne og arrestert. Stein hadde flere ganger vært her i huset som ordonans, og jeg var svært redd for hva han kunne ha fortalt tyskerne, hvis de hadde presset han.

Tilsynelatende hadde ikke tyskerne noe sikkert å gå etter, og etter en stund trakk de seg tilbake.

Jeg visste at Aage akkurat da var ute i byen, og gjennom en nabo fikk jeg advart han. Han hadde forøvrig heller ikke vært hjemme natten før, og den samme natten fikk jeg også beskjed gjennom Ragnar Vik at tyskerne kunne komme.

J. S.: «Skjedde det noe særlig de 3 siste ukene fram til frigjøringen?»

Nei, ikke annet enn at Aage hver natt lå i dekning et eller annet sted. Blant annet lå han i denne tiden flere netter oppe i Valleråsen sammen med Arne Lunde.

Okkupasjonshistorisk arkiv Søk i bokbasen Porsgrunn biblioteks hjemmeside