Bademester Jens Nilsen

Bademester Jens Nilsen ble kontaktpunkt for Kommuneforbundet i Telemark høsten 1940. Lite å gjøre da. I 1941 begynte jeg arbeidet med den sivile transportorganisasjon for Telemark og delvis Vestfold. Jeg stod i direkte forbindelse med utvalget for Kommuneforbundet i Oslo fra 1941. C. Aall og Iversen, Badeforbundet Oslo, ordnet det slik at jeg ble "inspektør og kontrollør" for badene i Telemark og delvis Vestfold, og jeg fikk derfor utstedt generell reisetillatelse til disse fylker og til Oslo. Reiste til Oslo til konferanser, hentet penger, papirer, paroler o.l. omtrent hver uke, særlig i 1944.

I 1941 begynte utbetaling av bidrag til avsatte funksjonærer. Pengene kom inn, først ved innsamling, senere direkte fra "Kassa" i Oslo. På det hardeste, i 1944, betaltes det ut ca. 13-14 000 kr. pr. måned. Det var da både til sivil- og mil-org.

Et utvalg ble nedsatt til å skaffe mat til "gutta på skauen". Jeg ordnet med alle merkene, og kontrollerte varesendingene. Fikk der god hjelp av J[onas] Bjåland, Hem (Herøya), Kristoffersen (Herøya), Ivar Hobbelhagen og Arnulf Bakke. På forsyningsnemnda var det Olav Øvald, Ingvar Westli som hjelpte oss med merker o.l.

Transporten av "Gutta på skauen" til Sverige ble ordnet slik at ca. 25 sendtes med tog til Oslo, med noen dagers mellomrom. Senere sendtes de til Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Så opprettet vi egen rute fra Langesundsfjorden. Da "guttene" var reist, overtok vi forsyningen til den militære leiren, høsten 1944.

Jeg var leder for det sivile etterretningsvesen, og hadde kontakt med sikkerhetspolitiet i Larvik, og stadig informasjon fra vårt eget politi, ved Bjørgvin Hansen, Ingeborg Hegna og Spirdal. Det var sterkt nazistisk press hermen ved de gode informasjonene undgikk vi opprulling. Det var farlig 2 ganger: Da dr. Thiis-Evensen ble arrestert 1944 og rømte fra Victoria Hotell, og da Thorleif Bommen, sjefen for "gutta på skauen" ble arrestert 1945 og satt fengslet i Skien. Men intet ble oppdaget. God kontakt med fengslene!

Aviser o.l.

I 1943 ble "Fri Fagbevegelse" for Telemark overtatt og mangfoldiggjort på folkeskolen her, av sekr. Elly Olsen. "Kommunenytt" likedan. Fikk nedsatt en redaksjonskomite for å ordne med de mange illegale aviser. Den bestod av meg, Jacob Møller og Arnulf Bakke. To aviser skulle da utkomme under navnet "Autorisert nyhets- og paroleavis", og autorisert HVA??

Jeg hadde også direkte kontakt med sjefen for B.org i Telemark, ing. Løken, og med områdesjefen i 1703, Viktor Nilsen.

Porsgrunn den 23/11-45
Jens Nilsen
bademester

Okkupasjonshistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek