Riksøkonomisjef John Throndsen's instruks til rådmann Hauglid

oo0oo

Rådmann Hauglid:
  1. Send meg snarest en liste over alle som er ansatt i Porsgrunn kommune. Likeledes fortegnelse over de forskjellige utvalg som er nedsatt i byen.

  2. Skiftet i rådmannsstillingen er det eneste i forbindelse med nyordningen som avisene tillates å offentliggjøre. Avisene skal gis besked.

  3. Den gamle rådmann utskiftes med den nye alle de komiteer som nå sitter.


2. august:

Ved byingeniørkontoret oppsies
byingeniør Smith (Jøssing)
ingeniør John Abrahamsen (Gift m/ 100% jødinne)
kontorist Gustav Olsen (Jøssing)

Sett istedet
Nåværende (byingeniørassistent, ingeniør ---- Iversen v/bying.kontoret), (medlem av NS, "xxxx", . 7.xxx,- som byingeniørfullmektig
I stillingen som kontorist innsettes
tekniker Rolf Schancke.
Stillingen etter ing. John Abrahamsen averteres ledig.

2. august.
Oppsi i Arbeidsformidlingen:
bestyrer Isak Andersen (Jøssing)
assistent Ernst W. Lund (Jøssing)
Sett istedet inn:
Bestyrer Olav Hustveidt fra Skien, nåværende fylkespropagandaleder i Telemark og assistent A. Gregersen fra Porsgrunn.

Forannevnte Ernst W. Lund har samtidig stillingen som bibliotekar. Denne stilling oppsies han i, og stillingen averteres ledig.

6. august:
Ved kemnerkontoret oppsies
kontorist Thoralf Sørensen (marxist innsatt av Arbeiderpartiet) samt
kasserer Ingeborg Ellefsen (gift)
Sett istedet inn som
kontorist Thorleiv Kløv (nå ved 8. hirdregiment) og
kasserer Alf Holthe (nå ansatt ved Eidanger ligningskontor)

7. august.
kommunerevisor Marthin Hansen som er marxist og innsatt av Arbeiderpartiet oppsies og stillingen averteres foreløpig ledig (Navn på dem som søker sendes meg)
Kinobestyrer Bjåland (marxist og innsatt av Arbeiderpartiet er en farlig krøpling).
oppsies omgående og stillingen averteres ledig. (Navn på dem som søker sendes meg.)

Olaf Hustveidt, fylkespropagandaleder,