Innenriksdepartementet

Strengt hemmelig

F u l l m a k t

Inneriksdepartementet gir herved Egil Hauglid fullmakt til å utføre spesielle oppdrag for staten og til i den anledning å treffe en hver disposisjon som han måtte finne nødvendig innen følgende kommuner:

  1. Skien
  2. Porsgrunn
  3. Brevik
  4. Stathelle
  5. Gjerpen
  6. Siljan
  7. Eidanger
  8. Bamble
  9. Solum
  10. Langesund

Det er Innenriksdepartementets pålegg til enhver offentlig funksjonær å yte rådmann Hauglid enhver assistanse som han måtte kreve. For de disposisjoner som rådmannen treffer, står han alene ansvarlig overfor Innenriksdepartementet.

Oslo, den 28. august 1941

Hagelin
(Sign.)

Helge Grønsten
(Sign.)