Brannmatr.nr. 20 - Klyvegt. 11

av Christian Abrahamsen

Eiendommen tilhørte i 1797 Ole Andersen (Dahl?) og i 1814 Ole Dahls enke, Marthe Marie Dahl (d. 1820). Den ble senere overtatt av kjøbm. Carl Møller (brmnr. 45) som står som eier i 1827. Han solgte i 1833 huset til jomfru Maren Sofie Pay som i 1854 overdrog det til Christian Pohlmann.

Ifl. branntakst 1817 inneholdt huset (12 × 10 al.) stue, kammers og kjøkken. Det hadde 5 fag vinduer og var rødmalt. Også dette hus hadde tidligere have ved Klyvebekken.

Ole Andersen, los f. 1747 d. 1801, i 1770 g.m. Malene Vinsentdtr. f. 1747, datter av Vinsent Usler - se Eid.-P. s.164.

Ole Dahl før 1814 g.m. Marthe Marie Dahl, f. 1747 d. 1820.

Maren Pay f. 1758 d. 1858.

Familien Pohlmann:
Christian Pohlmann f.1833 d. 1875, var sønn av skibsfører Hans H. J. Pohlmann (d. 1844) og Christine Sophie Lund (se brmnr. 58). Han hadde været knyttet til sorenskriverkontoret på Bjørndalen og var kjøbmann. Han var g.m. Sophie Erichsen f. 1834 d. 1917, dtr. av kaptein Halvor Erichsen se brmnr. 80. Fru Pohlmann drev i mange år som enke en garnhandel på Østsiden. Deres sønn var:
Halvor Erichsen Pohlmann f. 1865 d. 1935, assuransedirektør, g.m. Johanne Marie Baumann f. 1875 d. 1921, datter av konsul Albert Baumann - se Eid.-P. s.101. Deres barn:
Bergljot f. 1900 g.m. disponent Ragnar Nergaard.
Johanne Marie f. 1913 g.m. distriktslege Olaf Aga, Askøy pr. Bergen.

Utdrag (s. 99-100) fra:
Christian Abrahamsen: Solum - Porsgrund. Det gamle «Vessia». Porsgrunn 1991
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen