Folkevalgte fra Sandøya

av Eivind Abrahamsen

I 1837 fikk vi Formannskapsloven i Norge. Der var det bestemt at det i hver bygd og by skulle velges et herredstyre med et formannskap, til å styre og bestemme i bygda.

Til å lede det hele skulle det blant formannskapets medlemmer velges en ordfører.

Det første herredstyrevalg i Eidanger var i 1838. Da ble det valgt 12 representanter. Av de satt 3 i formannskapet. Bygdas første ordfører var Jens S. Valen.

Det skulle gå en årrekke før Sandøya fikk sin første representant i Eidanger herredstyre. Førstemann ble Erik Amundsen Sandøya. Han ble første gang valgt i 1896.

Siden hen har mange fra øya gjort sin borgerplikt i herredstyre og formannskap. Først i Eidanger herredstyre og siden i Porsgrunn bystyre. Vi tar her med en liste over de som gjennom tidene har hatt sete i disse styringsorganene:

Først Eidanger herredstyre:

1896 - 97Erik A. Sandøya
1899 - 01Erik A. Sandøya
1902 - 04Halvor Trondsen
1905 - 07Karl Johannesen
1908 - 10Karl Johannesen
1911 - 13Erik A. Sandøya
1926 - 28Marcelius Nicolaisen, AP
1929 - 31Marcelius Nicolaisen, AP
1932 - 34Marcelius Nicolaisen, AP
1935 - 37Marcelius Nicolaisen, AP
1938 - 40Martin Eriksen Bjønnes, AP
 Andreas Nicolaisen, AP

Den 9. april 1940 ble landet okkupert av tyskerne. Det ble da ikke holdt valg. Sittende kommunestyre fungerte fram til 22.02.1941. Da utnevnte fylkesmannen Mical Aamot til ordfører i Eidanger. Han styrte eneveldig, uten formannskap eller herredstyre. Den 17.02.1945 overtok Per Versvik som ordfører. Senere dette år, 07.05., var okkupasjonen slutt. Formannskapet fra 1941 trådte da i kraft igjen. Valg ble holdt høsten 1945.

1946 - 47Ragnvald Henriksen, K
 Erling Andersen, K
 Martin Eriksen N, V
1948 - 50Søren Abrahamsen, H/B
1957 - 59Nils K. Nilsen, K
1960 - 63Nils K. Nilsen, K
 Isak Røe Edvartsen, AP
 
Porsgrunn bystyre:
1964 - 67Ragnvald Henriksen, AP
1968 - 71Eivind Abrahamsen, SP
1972 - 75Walter Berntsen, AP
 Hans Røe Edvartsen, AP
 Eivind Abrahamsen, SP
1976 - 79Nils Stamland, AP
 Einar Borge, AP
 Eivind Abrahamsen, SP
1980 - 83Walter Berntsen, AP
 Karin Borge, AP
 Anne Marit Edvartsen, AP
 Oddvar Olsen, H
1984 - 87Walter Berntsen, AP
 Anne Marit Edvartsen, AP

Under arbeidet med dette skriftet er følgende skriftlige kilder benyttet:

Først og fremst kildemateriale fra:
Per Christian Svensens hånd, under hans arbeide med Eidangers Gårdshistorie.

Dernest:
Eidanger Bygdebok av Harald Hals,
Festskrift for Eidanger,
Eidanger kommunes arkiver og
Sandøya Vels protokoller.

Utdrag (s. 129-130) fra:
Eivind Abrahamsen: Glimt fra Sandøy og dens historie. - Brevik 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen