Festere under bnr. 5

Tomt 1 - Oddland

av Eivind Abrahamsen

Halvor Trondsen (1857) festet tomten først på 1890-tallet. Han bygde hus der og bodde der de første årene av sitt ekteskap. I 1902 solgte han stedet og overtok plassen Gonvik etter sine foreldre. Hans slekt er tatt med under Gonvik.

Familien flyttet med andre ord bare tvers over Sandøybukta.

Kjøper var Anders Larsen, gift med Jensine Jensen fra Nevlunghavn. Det var tre barn i ekteskapet:
Oluf (f. 1897), gift med Mabel.
Ludvik (f. 1900, d. 1982), gift med Gudrun Christensen Ingrid (f. 1908) fra Brunlanes.
Marry (f. 1909), ugift.

Anders Larsen var skipsfører.

Ludvik og Gudrun overtok stedet etter Ludviks foreldre. Ekteparet har tre barn:
John (f. 1931), gift med Berit Sørli, Porsgrunn. Arnulf (f. 1934), gift med Miriam Halvorsen, Sandøya.
Marion (f. 1939), gift med Normann Hattland.

Ludvik drev noe med fiske i sin ungdom. Senere var han i en årrekke ansatt ved Norsk Hydro, Herøya.

Kula

Første kjente fester var John Larsen (1826), sønn av Lars Johnsen Solvik, gift med Maren Johnsdatter (1829-1913) fra Siljan. Ekteparet hadde ingen barn. John var bjelkehogger. På tomten satte han litt poteter.

Senere kjøpte kjøpmann Østvedt i Brevik stedet som feriested. Det eies nå av Th. H. Østvedt med flere.

Det er selvsagt mange flere hus på Sandøya i dag. De som her er tatt med, er de hvor tomtene med sikkerhet er festet før 1900. Historisk er jo de de mest interessante.

Skulle jeg likevel ha oversett hus av eldre dato, ber jeg om unnskyldning for det.

Det samme gjelder om leserne skulle oppdage feil årstall eller navn.

Takk til alle dere som så velvillig har bidratt med opplysninger.

Utdrag (s. 127-128) fra:
Eivind Abrahamsen: Glimt fra Sandøy og dens historie. - Brevik 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen