Festetomter under bnr. 10

Tomt 1 - Fiskren

av Eivind Abrahamsen

Første kjente fester (1855) var Knud Pedersen (1830-1878), sønn av Peder Knutsen Stavnes, gift med Maren Helene Olsdatter (1836-1911), datter av Ole Andersen, Smedholmen. Ekteparet hadde disse barna:
Anne (f. 1856), gift med Jørgen Løken, Hillestad. Olalia (f. 1858), gift med Halvor Trondsen, Sandøya. Peder (f. 1861, d. 1885), ugift. Lars (f. 1862). Gunhild Marie (f. 1865), gift med Amund Solgård, Bergsbygda. Hanna Caroline (f. 1867), gift med Arnt Nilsen, Oksøya. Ludvik Martinius (f. 1868), gift med Hanna Andersen, Brevik. Isak Halvardus (f. 1873).
Knud Pedersen var murermester. På tomten satte han litt poteter og holdt en ku.

Datteren Hanna Caroline og hennes mann Amt overtok stedet etter Hannas foreldre. Ekteparet hadde disse barna:
Margaret (f. 1906), gift med Jens Jensen, Stathelle. Nils Knut (f. 1910), gift med Bibbis Åsgrav (f. 1917) fra Heistad.
Arnt Nilsen seilte i mange år som stuert. Siden drev han med fiske sammen med sønnen Nils Knut.

Nils Knut og Bibbis overtok stedet. Ekteparet hadde to barn:
Arne (f. 1940), gift med Anne Karin Pedersen, Brønnøysund. Lillian (f. 1943), gift med Trygve Selstad, Åmotsdal.
Nils Knut drev først noe med fiske. De senere år var han ansatt i steinbruddet ved Norcem.

Datteren Lillian overtok stedet etter sine foreldre. Det brukes i dag som feriested.

Tomt 2 - Fiskren

Første kjente fester var Jacob Sagløkka. Neste fester var Jørgen Løken (1863) fra Hillestad. Gift med Anna Petrea Knudsdatter (1856-1936). Ekteparet hadde fire barn:
Margith (f. 1894), gift med Paul Solgård. Kristian (1894, d. 1983), gift med Mathilde Andreasen, Bergsbygda. Olav (f. 1896), gift med Helga. Isak (f. 1898), gift med Amanda Nilsen, Sandøya.
Jørgen Løken var en allsidig og dyktig kar. Drev med mange slags arbeide og håndverk. Drev også handel og fraktetrafikk med egen jakt.

Isak og Amanda overtok stedet etter Isaks foreldre. Ekteparet har en adoptivsønn,
Frank (f. 1947), gift med Sissel Isaksen (f. 1949).
Isak Løken drev i en del år som skredder. Siden drev han med ymse virksomheter: veiarbeide, tomtearbeide, tømmerhogst og i mange år var han Sandøyas slakter.

På sine gamle dager overlot Isak stedet til Frank og Sissel. Ekteparet har to barn:
Ruth Kristin (f. 1969) og Ellen Marie (f. 1972).
I sin ungdom var Frank sjømann. En tid var han kranfører i Trosvik, inntil han ble fjordbussfører.

Tomt 3 - Fiskren

Første kjente fester (ca. 1855) var Nils Sørensen (1836), sønn av Søren Nilsen, Sandøya. Gift med Nilia Birgitte Auensdatter (1842), datter av Auen Bentsen Ramberg. Nils og Nilia hadde to barn:
Sophie Amalie (f. 1866) og Nicoline Karen Elise (f. 1877, d. 1957), gift med Jens Johanesen Hyvik (f. 1865, d. 1938) fra Brevik. Nils seilte mest som sjømann. Familien holdt et par sauer og satte en del poteter.

Datteren Karen Elise og hennes mann, Jens J. Hyvik, overtok stedet. Ekteparet hadde fire barn:
Borghild (f. 1900), gift med Pedersen. Johan (f. 1903), gift med Nora Olsen Løvikene (f. 1905), datter av Nils Olsen Løvikene, Langangen. Amandus (f. 1906), gift med Karen Amundsen. Nanny (f. 1909), gift med Erling Thorsen, Heistad.
Jens J. Hyvik var sjømann. Familien holdt en ku og satte en del poteter.

Sønnesønn til Jens og Karen Elise, sønn av Johan og Nora Hyvik, John Johanesen Hyvik, overtok stedet. John Johanesen (1924), gift med Grete Johansen (1926). Det er to barn:
Anders (f. 1942), gift med Edel Severinsen, Jønnevald, og Peder (f. 1942), gift med Inger Allstad, Frosta.
John Johanesen Hyvik seilte som sjømann i en del år. Siden har han vært ansatt ved Norsk Hydro, Herøya.

Utdrag (s. 124-126) fra:
Eivind Abrahamsen: Glimt fra Sandøy og dens historie. - Brevik 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen