Festere under Jorde

Tomt 1

av Eivind Abrahamsen

Første kjente fester Andreas Andersen (1836), sønn av Anders Larsen, Arøya. Gift med Maren Christine Sørensdatter (1833), datter av Søren Nilsen, Sandøya. Anders festet tomten ca. 1865. Ekteparet hadde en sønn:
Anders Severin (f. 1867), gift med Sofie Marie Henriksdatter, datter av Henrik Nilsen, Kalvehue.

Anders og Sofie overtok stedet. De hadde disse barna:
Andreas (f. 1898, d. 1944), ugift. Søren (f. 1900, d. 1944), ugift. Maren (f. 1902, d. 1932), ugift. Albert (f. 1902, d. 1970). Nanny (f. 1908), ugift.
Anders Severin var først sjømann, siden fisker og isarbeider. Andreas og Søren eide fiskeskøyta «Brødrene». Ved et forrykende uvær på Langesundsbukta vinteren 1944 forliste skøyta, og eierne ble borte med den.

Det første huset er nå borte. Et nytt er bygget noen meter lengre vest. Nanny eier nå stedet.

Tomt 2

Første kjente fester (i 1850) var Jacob Olsen (1825-1875), sønn av Ole Gundersen Bjønnes. Gift med Maren Kristine Auensdatter (1831-1888), datter av Aune Bentsen Ramberg. Jacob og Maren hadde disse barna:
Inger Catrine (f. 1859), gift med Isak Herman Hansen.
Oluf (f. 1863, d. 1957), gift med Nella Katrine Henriksdatter, Kalvehue.
Andreas (f. 1867, d. 1912), gift med Anne Olsdatter (1870), Sauherad.
Jacobine Marie (f. 1869), gift med Lars Toresius Olsen, Ekstrand.
Jacob holdt et par sauer og satte noen poteter på tomten. Ellers arbeidet han som bjelkehogger.

Sønnen Oluf overtok stedet. Han var gift med Nella Katrine Henriksdatter. Oluf og Nella hadde disse barna:
Margith (f. 1897), gift med Johannes Amundsen, Sandøya. Harry (f. 1898), gift med Amanda Eriksen, Sandøya. Kristian (f. 1901), ugift. Olaf (f. 1903), gift med Olalia Bråten, Langangen (1906). Henrik (f. 1905), gift med Helene Thomesen, Ekstrand. Einar (f. 1907), ugift. Thoralf (f. 1909), ugift.
Oluf var lenge sjømann. Seilte bl.a. med «Skomvær» av Porsgrunn. Siden kjøpte Oluf frakteskøyte og drev med kystfart. Han holdt også en ku, satte poteter og grønnsaker og drev en del fiske.

Sønnene Kristian og Einar eier nå stedet. Kristian og Einar har seilt til sjøs. Drev også en del med fiske.

Tomt 3

Første kjente fester er (ca. 1850) Hans Halvorsen (1814-1897) fra Sauherad, gift med Maren Jacobsdatter (1818). Ekteparet hadde disse barna:
Halvor (f. 1845), sjømann. Jacob Severin (f. 1847), sjømann. Anne Elise (f. 1849, d. 1934), gift med Erik Olsen (f. 1829, d. 1903), sønn av Ole Gundersen Bjønnes. Laurine (f. 1851), gift med Lars Christian Christensen Ruberg. Martin (f. 1854) og Gunder (f. 1856).

Datteren Laurine (Laura) og mannen Lars Christian overtok stedet etter Laurines foreldre. De hadde disse barna:
Kristen (f. 1878), død i USA. Hans (f. 1879), gift med Gunda Andersen, Brevik. Mathilde (f. 1882), ugift. Laurits (f. 1885), ugift. Maren (f. 1887), ugift. Lars (f. 1890), gift med Sara Karlsen Ørnengen (f. 1908) fra Haugsbygd.

Under siste krig ble huset totalskadd av et par kraftige mineeksplosjoner like ved huset. Nytt hus ble straks reist på de gamle murer. Lars var poståpner og hadde sentralbordet for Sandøya. Sara Ruberg eier nå stedet.

Tomt 4 Kalvesundet

Første kjente fester (ca. 1850) var Hans Jacob Andersen (1828-1887), sønn av Anders Gundersen Bjønnes. Gift med Anne Marie Auensdatter, datter av Auen Bentsen Ramberg. Ekteparet hadde disse barna:
Carl Martin (f. 1853). Anders (f. 1855), gift første gang med Hanna Andersdatter (f. 1856, d. 1890). Gift annen gang med Johanne Tomine Thomasdatter (f. 1857). Andreas (f. 1857, d. 1882). Maren Catrine (f. 1860). Berte Marie (f, 1862). Oluf (f. 1865), gift med Mathilde Andrea Johnsen (f. 1862). Halvor Martinius (f. 1869, d. 1932), gift med Elise Johanne Jacobsdatter (f. 1870, d. 1956). Nils (f. 1870), gift med Karoline Petrea Johnsen (f. 1865).
Hans Jacob livnærte seg mest som sjauer. Han holdt også noen høns og satte noen poteter. Videre drev han en del med fiske.

Stedet gikk senere over til sønnen Halvor Martinius og hans kone Elise. Ekteparet hadde en datter:
Magna (f. 1897), gift med Leif Gusfre, Brevik. Magna og Leif overtok stedet. De hadde en datter: Gerd (f. 1928), gift med Øyolf Christensen, Ørvik. Gerd eier nå stedet.

Tomt 5

Første kjente fester (ca. 1850) var Hans Isaksen Stranda (1823), sønn av Isak Jensen Bjønnes. Gift med Thone Halvorsdatter, Sandøya. Datter av Halvor Andersen. Ekteparet hadde disse barna:
Isak Herman (f. 1856), gift med Katrine Jacobsen. Inger Marie (f. 1858, d. 1918), gift med Andreas Nilsen (f. 1853, d. 1934). Abraham (f. 1860, d. 1860). Hanna Tonette (f. 1863, d. 1863). Abraham (f. 1863, d. 1863). Maren (1864, d. 1864). Amalie (f. 1865, d. 1865).
Etter at Thone døde i 1865, giftet Hans seg med Maren Halvorsdatter (1824-1866). Maren døde i barselseng. Tvillingene hun fikk Torvald og Halvor Martinius, døde samtidig.
I 1867 giftet Hans seg for tredje gang. Da med Birte Andrea Halvorsdatter (1831-1969). Hans og Birte Andrea fikk en datter i 1869, Birte Andrea, oppkalt etter sin mor.
Men både mor og datter døde like etter fødselen. Hans Isaksen hadde nå mistet sin tredje kone, men i 1873, 50 år gammel, giftet han seg for fjerde gang. Denne gang med Anne Marie Larsdatter. Det var ingen barn i dette ekteskapet.

Eldste sønn, Isak Herman, overtok stedet etter sin far. Han var gift med Katrine Jacobsen. Ekteparet hadde disse barna:
Magna (f. 1883, d. 1893). Toresius (f. 1888), gift med Berta Eriksdatter, Bjønnes (f. 1890, d. 1967). Kornelius (f. 1891). Magna (f. 1896), gift med Sigvart Forsberg, Heistad.
Isak Herman (Isak Stranda) drev mye som tømmermann og murer. Blant annet bygde han Sandøya bedehus.

Datteren Magna Forsberg overtok stedet. Hun solgte det til Hjalmar Nilsen, gift med Alma Brynhildsen. De hadde en datter:
Solveig (f. 1931), gift med Werner Olausen. Datter til Solveig og Werner: Sissel (1957).

Sissel og hennes mann, Rolf Harry Tande (1958), overtok stedet. Ekteparet Tande har disse barna:
Torbjørn (f. 1979) og Solveig (f. 1982).

Tomt 7

Første kjente fester var Hans Hansen (1833-1913), gift med Olea Marie Larsdatter (1841) fra Sandøya. Hans og Olea hadde disse barna:
Gunhild Louise (f. 1865), ugift. Udøpt pikebarn (f. 1867, d. 1867). Inga Laurine (f. 1868), gift med August Lundström, Finland. Ludvik (f. 1871). Lars Herman (f. 1872). Oluf (f. 1874). Herman (f. 1877), sjømann. Jacob Ludvik (f. 1878). Olava Marie (f. 1880). Martin Gunerius (f. 1880), sjømann.
På tomten dyrket Hans og Olea noe poteter.

Inga Laurine og August Lundström overtok stedet etter Ingas foreldre. De hadde disse barna:
Herman, død som ganske liten. Jørgen, druknet under tanghenting som ung. Herdis, ugift.

Herdis overtok stedet etter sine foreldre. Hun bodde der i mange år. På sine eldre dager ble hun syk. Hun solgte da stedet til Nilette Nerisen, Stathelle. Nilettes sønn arvet huset etter sin mor. Det benyttes nå som sommersted.

Tomt 8

Første kjente fester Søren Larsen Omlid (1833-1918), fra Brunlanes. Gift med Ellen Marie Auensdatter (1836). Datter av Auen Bentsen Ramberg. Søren og Ellen hadde disse barna:
Inger Caroline (f. 1861). Anne Laurine (f. 1864). Laurits (f. 1869, d. 1871). Laurits (f. 1871). Ole Andreas (f. 1874). Elise Sofie (1877), gift med Ola Løvøya (f. 1859). Herman (f. 1882).
Søren Omlid drev fraktetrafikk med egen jakt, «Gunda Marie». Han holdt også noen sauer og satte en del poteter. Hadde egen jordkjeller til potetene.

Stedet ble senere solgt til Sofie Sørensen. Hun hadde en sønn, Nils Jørgensen.

Olaf Kristiansen (f. 1899, d. 1983), kjøpte så stedet. Han var sønn av Ole Andreas Christiansen, Sandøya. Gift med Ester Gulseth, Gjerpen. Olaf og Ester hadde en sønn: Rolf (f. 1929). Olaf Kristiansen drev fiske med egen skøyte.

Stedet gikk siden over til sønn av Rolf og kona Karen: Jan Tore Kristiansen, gift med Anita Jacobsen, Sandøya.

Tomt 9 - Hvitegården

Huset ble først bygd som våningshus til Jordegården i 1790 av Johan Halvorsen Blegeli (1762-1839).

Sønnen Hans (f. 1801, d. 1839) overtok bruket. Han døde brått i 1839, og i 1840 giftet enken seg igjen med Hans Gundersen. I 1852 deler Hans Gundersen bruket i to. Han lar konas sønn av første ekteskap, Johan Hansen, overta den delen som i dag omfatter Gusfres gård og Bjerketvedts skog. Det som i dag er bryggerhus på Jordegården, var da bygd som innhus.

Hvitegården ble så i 1855 bortfestet til Lars Andersen (1826-1907) fra Arøya, sønn av Anders Larsen, gift med Anne Marie Sørensdatter (1827), datter av Søren Nilsen, Sandøya. Lars og Anne Marie hadde disse barna:
Anne Catrine (f. 1855), gift med Isak Hansen Røe (f. 1858, d. 1959).
Sofie Amalie (f. 1858, d. 1946), gift med Anders Knutsen (f. 1858, d. 1899).
Anders (f. 1860, d. 1951), gift med Karen Elise Johnsen (f. 1864, d. 1907).
Lava Jette Marie (f. 1864), gift med Peder Benoni Pedersen (f. 1860, d. 1943), sønn av Peder Andersen, Vissevogga.
Karen Elise (f. 1867, d. 1871).
Lars Andersen var skipskaptein . En tid førte han egen skute. På stedet holdt de en ku og en gris. Der ble også satt en god del poteter og holdt stor hage.

Sønnen Anders overtok stedet. Han var gift med Karen Elise Johnsen, datter av Arnt Johnsen, Sandøya. Ekteparet hadde disse barna:
Anni (f. 1895, d. 1968), gift med Ingvald Eriksen (f. 1887, d. 1965), sønn av Erik Amundsen, Sandøya.
Margith (f. 1899, d. 1982), gift med Søren Abrahamsen (f. 1895, d. 1979), sønn av Johan Abrahamsen, Sandøya.
Lars ( f. 1902), gift med Eva Bidermann, datter av feiermester Bidermann, Porsgrunn.
Elise (f. 1907), gift med Hjahnar Eriksen, sønn av Andreas Eriksen, Sandøya.
Anders Andersen var skipskaptein. Eiendommen ble drevet som før, men kua ble kuttet ut.

Da datteren Anni giftet seg, overtok hun og Ingvald stedet. Ekteparet hadde to barn:
Alfred (f. 1918, d. 1969), gift med Ruth Brovik (f. 1921). Egil (f. 1919), gift med Erna Amundsen (f. 1924).
Ingvald var skipskaptein, senere drev han fiske med egen skøyte.

Erna og Egil overtok stedet etter Egils foreldre. De har to barn:
Øystein (f. 1946), gift med Karin Østbakken, Brevik, og Anne Lise (f. 1952).
Egil overtok fiskeskøyta. Før den tid var han på entreprenørarbeide. Skøyta er nå solgt, og Egil driver fortsatt med entreprenørarbeide.

Tomt 9 b

Benoni Pedersen festet denne tomten av tomt 9, som svigerfaren da hadde. Benoni (1860-1943) fra Vissevogga under Røra i Bergsbygda, var gift med Lava Jette Marie Andersen (1864), datter av Lars Andersen, Sandøya.
Benoni flyttet et hus fra Tangen ved Brevik til tomten i 1880-årene. Ekteparet hadde ni barn:
Magnhild (f. 1886), gift med Herman Eriksen (f. 1876, d. 1942), sønn av Erik Amundsen, Sandøya. Petter (f. 1888), gift med Margit Wold, Ekstrand. Margrete (f. 1891). Harry (f. 1893). Berta (f. 1895), gift med Vidar Gundersen. Trygve (f. 1898). Sigurd (f. 1900, d. 1968), ugift. Hanny (f. 1902), ugift. Nils Anker (f. 1903, d. 1934), ugift.

Søsknene Sigurd og Hanny overtok stedet etter foreldrene. Etter deres død overtok dattersønn til Magnhild og Herman, Arne Johanesen (1954) stedet. Han rev da den gamle bygning og reiste et nytt hus der. Sigurd seilte til sjøs og på hvalfangst i mange år.
Arne Johanesen er utdannet maskinist og seiler til sjøs.

Tomt 10

Første kjente fester er Anders Christian Berntsen (1846-1931). Gift første gang med Inger Andrea Olsdatter (1859) fra Brunlanes. Ekteparet hadde tre barn:
John Edward (f. 1876). Anna Josephine (f. 1878), gift med Emil Christiansen, Langangen. Asta (f. 1889), gift med Martin Christoffersen, Arøya.
I sitt annet ekteskap var Anders gift med Elise Olsdatter (1882), datter av Ole Larsen Nauser. Det var ingen barn i dette ekteskapet.
Anders var fisker og murer. De holdt noen høns, satte litt poteter og hadde en liten frukthage.

Familien flyttet til Langangen. De solgte da huset til Halvor Isaksen, Brevik. Halvor var først gift med Marie Olsen, datter av Ole Amundsen, Sandøya. Marie døde straks etter giftemålet. Etter en tid giftet Halvor seg for annen gang. Da med Klara Olsen, Brevik. Halvor og Klara hadde syv barn:
Alice (f. 1924), gift med Frans Fransen (f. 1922). Isak (f. 1925), gift med Marry. Tor (f. 1926), gift med Ellen Mortensen. Åse (f. 1928), gift med Tor Wendel. Harry (f. 1931), gift med Petra. Ingeborg (f. 1933), gift med Lukas Beck. Harald Willy (f. 1938), gift med Åse Hansen.

Harry og Petra overtok huset etter Harrys foreldre. De hadde en sønn, Roy.

Harry solgte huset til Inge Eek (1930) fra Ekstrand, gift med Randi Aslaksen (1933). Ekteparet har tre barn:
Tom (f. 1955), gift med Wenke Borge (f. 1956) fra Sandøya. Terje (f. 1956), ugift. Tormod (f. 1961), gift med Vivian Andersen (f. 1962) fra Sandøya.

Huset brant ned en tid etter at Eek overtok. Han har reist nytt hus på tomten. Inge drev i mange år fiske, inntil han begynte som fjordbussfører.

Briskestykke

Første kjente fester, ca. 1890, var Martin Nilsen Oksøen (1871), gift første gang med Elise Nilsen (1878). Martin og Elise hadde en datter, Agnes, (f. 1899).
Elise døde tidlig, og Martin giftet seg annen gang med Kaia Jensen fra Nevlunghavn. Ekteparet hadde disse barna:
Ester (f. 1905), gift med Eugen Busk, Brevik,
Einar (f. 1907, d. 1982), gift med Grete Christensen Ingrid, Brunlanes.
Alice (f. 1911), gift med Leonard Gjertsen, Langesund.
Signe (f. 1918), gift med Karsten Winge, Brevik.
Martin drev fiske i mange år. Han satte også en del poteter og holdt gris og høns.

Sønn til Einar og Grete, Ernst (f. 1933) overtok stedet etter sine besteforeldre. Stedet brukes nå som sommerbolig.

Tomt 12

Første kjente fester (ca. 1875) var Ole Amundsen (1852-1933), sønn av Amund Olsen Oxøen. Gift med Laurine Larsdatter (1854), datter av Lars Hansen, Sandøya. Ekteparet hadde disse barna:
Amalie (f. 1876), gift med Severin Torgersen. Ludvik (f. 1878). Martha (f. 1881), gift med Hans Zakariassen, Brevik. Ingvald (f. 1883). Olava (f. 1883), ugift. Ole (f. 1890), gift med Ingrid Trondsen, datter av Halvor Trondsen, Sandøya. Hans (f. 1892), ugift. Marie (f. 1897), gift med Halvor Isaksen, Brevik.
Ole Amundsen drev fiske. Han satte også noe poteter, hadde en og to kuer. Familien drev også med kjøkkenhage.

Sønnen Hans overtok stedet etter sine foreldre. Hans drev med fiske- og skogsarbeide. I de senere år også vei- og tomtearbeide. I tillegg var han i en årrekke vaktmester på skolen.

Frank Breili eier nå stedet som feriested.

Utdrag (s. 111-123) fra:
Eivind Abrahamsen: Glimt fra Sandøy og dens historie. - Brevik 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen