Husmannsplasser på Sandøya

Plassen

av Eivind Abrahamsen

Denne plassen lå under Jordegården. Lars Hansen fikk festeseddel her i 1854. Festeavgift var 2 spesiedaler. Senere ble denne avgiften omgjort til arbeide på Jordegården. Med sikkerhet tør en ikke si hvor denne plassen var, men trolig er det det som kalles «Gamlestua» (nedenfor Åge Stamland).

Lars Hansen (1811-1884) kom fra Brunlanes. Gift med Ingeborg Olsdatter (1812) fra Nes i Sauherad. Lars og Ingeborg hadde disse barna:
Ola Marie (f. 1840), gift med matros Hans Larsen (f. 1834) fra Sandøya. Anne Pernille (f. 1843). Hans (f. 1845), gift med Siri Marie Halvorsdatter, bosatt på plassen. Ole (f. 1848, d. 1864) døde på reise fra Amerika til London. Ble begravet i sjøen. Regine (f. 1851). Laurine (f. 1854), gift med Ole Amundsen (f. 1852, d. 1933), bosatt på Sandøya. Ingeborg (f. 1858, d. 1861).
Lars Hansen livnærte seg stort sett som bjelkehogger. Han satte litt poteter på plassen og holdt et par sauer.

Sønnen Hans (1845) overtok siden plassen. Hans Larsen var gift med Siri Marie Halvorsdatter. Siri Marie og Hans hadde disse barna:
Lars Herman (f. 1872), Anne Kristine (f. 1876), Herman Martinius (f. 1877, d. 1904), Johan (f. 1878).
Hans Larsen var sjømann. Han hadde ingen husmannsplikter. Stedet gikk trolig tilbake til hovedbruket.

Utdrag (s. 101) fra:
Eivind Abrahamsen: Glimt fra Sandøya og dens historie. - Brevik 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen