Husmannsplasser på Sandøya

Liveplassen

av Eivind Abrahamsen

Denne plassen er i dag borte. Kun hjørnesteinene er tilbake og forteller hvor stuen lå. De ligger like bak huset til Leif Eriksen. Jordet der har i alle år blitt kalt Liv(e)plassen. Husmann her var Halvor Hansen. Gift med Live Guldbransdatter. Halvor og Live hadde disse barna:
Signe (f. 1824, d. 1842) og Maren (f. 1827). Plassen er gått tilbake til hovedbruket.

Gamle registre viser følgende husmenn på Sandøya som en ikke kan stedfeste:

Gunder Olsen, gift med Anne Knutsdatter. Barn: Ole (f. 1821).

Isach Larsen, gift med Sara Dortha Nilsdatter. Br. 2. festebrev 1833. Sara Dortha og Isach hadde disse barna:
Jacob (f. 1835, d. 1835), Isacha (f. 1835, d. 1835), Abrahamine (f. 1835, d. 1835) og Sara (f. 1839).

Gullik Johnsen, gift med Karen Marie Larsdatter. Karen Marie og Gullik hadde disse barna:
Inger Karine (f. 1856) og Lise (f. 1858).

Aslak Olsen Sandøen (1794-1844) var innerst. Han ble funnet «frosset ihel på en reise heim fra Brevig».

Utdrag (s. 100-101) fra:
Eivind Abrahamsen: Glimt fra Sandøya og dens historie. - Brevik 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen