Husmannsplasser på Sandøya

Sandviken

av Eivind Abrahamsen

Dette var den første husmannsplass på øya. Den ble ryddet ca. 1780. Rydningsmann og første bruker var John Nirisen (1744-1818). Han var i sitt andre ekteskap gift med Groe Knutsdatter (f. 1763). De hadde en tjenestegutt, John Christensen (f. ca. 1788), til å hjelpe seg med gårdsarbeide.
Denne plassen var der Robert Eriksens hus nå ligger.

Plassen gikk senere over til Raamund Raamundsen. Denne var Roberts tippoldefar.
Raamund Raamundsen (1787-1852) var sønn av Raainund Kittilsen og Anne Raamundsdatter Soterud. Han var gift med Anne Aslaksdatter (1792-1826). Hun var datter av Aslak Raamundsen og Margit Halvorsdatter Aarhus. Begge ektefellene var født i Seljord og flyttet til Eidanger i 1820. Kjente barn:
Raamund (f. 1818), gift med Mette Marie Nilsdatter (f. 1827, d. 1864), datter av Nils Hansen Tangen.
Anne Marie (f. 1822), gift med Elev Olsen (f. 1797) fra Stathelle, sønn av Ole Halvorsen.
Gunhild Marie (f. 1824), gift med Abraham Hansen (f. 1823), sønn av Hans Olsen Berg.

Anne Aslaksdatter døde i 1826. Skifte etter henne ble holdt i 1827. Det utgjorde brutto 79 spesiedaler, 4 ort og 18 skilling. Etter at utgiftene var trukket fra, var det 6 spesiedaler og 12 skilling igjen.
Av husdyr fantes 1 ku (Anneros) som var verdsatt til 4 spesiedaler, og 2 sauer som var verdsatt til 2 spesiedaler.

Etter at skifte var ordnet, giftet Raamund Raamundsen seg samme år med Gjørel Stenersdatter (1790-1870). Hun var datter av Stener Pedersen og Inger Olsdatter i Brevik.

John Nirisen festet plassen mens Nils Christensen var enebruker av Sandøya. Ved gårddelingen i 1790 ser det ut til at Sandviken har tilfalt Jordegården. Iallfall er det Hans Johnsens enke og arvinger som i 1840 utsteder skjøte på plassen til Raamund Raamundsen «med påstående husbygninger» for 50 spesiedaler. Senere samme år går skjøtet fra Raamund til hans eldste sønn med samme navn.

Raamund Raamundsen (f. 1818) giftet seg i 1850 med Mette Marie Nilsdatter fra Tangen (1827-1864). Kjente barn:
Anne Marie (f. 1850, d. 1894), gift med matros Isak Hansen (f. 1847, d. 1934), bosatt på Smiholmen under Leerstang.
Nicolai (f. 1854, d. 1931), gift med Anna Marie Coch (f. 1855, d. 1894), bosatt på Sandviken.
Martine (f. 1856),
Abraham Rudolph Severin (f. 1861),
Severin (f. 1862),
Ingebret Martinius (f. 1864).
Raamund livnærte seg helst som bjelkehogger. Han lot i 1854 Hans Gundersen (bnr. 5) få skjøte på hus og uthus på plassen. Han holdt her 1 ku og satte litt poteter.

Plassen gikk senere over til den eldste sønn, Nicolai Raamundsen. Som nevnt tidligere ble skjøtet i 1840 utstedt fra Jordegården. Plassen ligger imidlertid langt inne på den grunn som i dag tilhører bnr. 2 (Abrahamsen). Og helt fra Nicolais dager vites at plassen i dag svarer grunnleie til dette bruket. Nicolai og Anna Marie hadde disse barna:
Aksel Wilhelm (f. 1882).
Peder Robert (f. 1884, d. 1890).
Margelius (f. 1886, d. 1970), først sjømann og isarbeider, siden ansatt på Dalen Portland Cementfabrik. Bosatt på Sandøya (Maien).
Arnt (f. 1889, d. 1890).
Anna Marie (f. 1894), gift med Martin Eriksen (f. 1884, d. 1966), sønn av Erik Olsen på Bjønnes. Bosatt på denne plassen.

Ved folketellingen i 1900 bodde det en tjenestejente på stedet. Hun het Karen Amundsen (f. 1852), var ugift og stod oppført som husbestyrerinne.
Nicolai bygde nytt hus lengre vest, straks over delet inn på grunn som tilhørte Jordegården (senere Vestly). Han beholdt også området til den gamle husmannsplass. Husene der ble imidlertid flyttet ned i myra (Ernst Nilsens hus). Som nevnt hadde Nicolai ingen husmannsplikter. Han betalte vanlig festeavgift. Holdt 2 kuer og noen høns. Han satte en del poteter. Ellers livnærte han seg som fisker og isarbeider.

Stedet gikk siden over til datteren Anna Marie og hennes mann, Martin Eriksen, Bjønnes. Martin og Anne Marie hadde disse barna:
Erik (f. 1914, d. 1975), gift med Torlaug Løvig (f. 1915) fra Egersund. Erik drev fiske med fiskeskøyta «Sandøya». Han og broren Robert eide denne sammen.
Robert (f. 1916, d. 1982), gift med Randi Akselsen (f. 1922) fra Lyngør. Arne Borgland (f. 1921), gift med Solveig Abrahamsen fra Langangen. Arne arbeidet ved Norcem.
Ragnar (f. 1929), gift med Laila Nystrand fra Langesund (f. 1933). Ragnar er elektriker ved Trosvik Verksted.
Astrid (f. 1931), ugift. Astrid er husmorvikar.

Astrid overtok huset etter sine foreldre. I 1946 ble den delen av plassen som utgjorde storparten av den opprinnelige husmannsplassen Sandviken, skilt fra som hustomt til Robert. En mindre del av denne ble også tilskjøtet tomten til Erik.

Utdrag (s. 93-95) fra:
Eivind Abrahamsen: Glimt fra Sandøya og dens historie. - Brevik 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen