Sandøyas gårdshistorie

Bnr. 8 (tidligere løpenr. 81 d)

av Eivind Abrahamsen

Som nevnt tidligere ble løpenr. 81 i 1852 delt i to like store deler. Vi skal nå se på den utskilte delen som fikk løpenr. 81 d (senere bnr. 8).

Johan Hansen overtok denne eiendommen. Bruket fikk ved delingen en skyld på 4 ort og 9 skilling. Som vi har sett tidligere, var innhuset på bruket det Egil Eriksen nå har. Avstanden mellom innhus og uthus er ca. 600-700 m. Samme år som Johan overtar bruket, bygger han derfor opp bryggerhus på gården. 8 år senere bygger han så opp det innhus som i dag finnes på bruket. Uthusene stod dengang nedenfor våningen. Borte under det bratte fjellet (lia) stod ei smie.

Johan Hansen (f. 5.8.1833, d. 14.11.1906) var gift med Karen Margrete Christiansdatter Leerstang (f. 28.5.1829, d. 17.8.1903). Karen Marerete og Johan hadde disse barna;
Hans Christian (f. 8.8.1866, d. 5.11.1951), ugift, bodde hjemme. Sara Christine (f. 26.10.1867, d. 31.12.1934), ugift, bodde hjemme. Carl Johan (f. 19.6.1871, d. 1.8.1942), gift med Barbara (Babben) Johnsen, datter av Jacob Johnsen, Sandøya. Carl Johan drev isforretning på Bjønnessiden.

Ved folketellingen i 1865 bodde det ei tjenestejente på gården. Hun het Karoline Olsdatter og var fra Larvik.
Den omtrentlige størrelse på gårdens åker og dyrkede eng var dette året 42,5 mål. Ved gården var det ca. 29 mål naturlig england. Det lå ingen utslått til gården. Eiendommen hadde ca. 2 mål som kunne være skikket for oppdyrking. Årlig utsed var: 1 tønne havre, ¼ tønne bygg, 15 tønner poteter. Den årlige avling var på 5 fold havre, 7 fold bygg og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 24 skippund høy.
På gården var i 1865 1 hest, 1 ku og 3 sauer. Dyrene hadde ikke tilstrekkelig havnegang. Det var skog på bruket, men ikke for salg. Eiendommen hadde rettigheter til fiskegrunne.
Bruket ble av herredskommisjonen karakterisert som lettbrukt og godt drevet. Kommisjonen foreslo skylden hevet til 1 daler og 9 skilling. I 1867 ble tomt til Sandøyas første skole utskilt. Den fikk løpenr. 81 e (senere bnr. 9). Dette er der Jan Gusfre nå bor.

Når Johan Hansen og stefaren Hans Gundersen delte bruket i 1852, kom som før nevnt Sandøyas vestside (Vestly) til å høre til bruket til Hans Gundersen. I 1872 ble denne delen (bnr. 10) tilbakeført til Jordegården. I 1879 ble enda en part fra bnr. 5 ført tilbake til Jordegården, nemlig bnr. 11, Kula. Den samlede skyld på Johan Hansens eiendommer lydde derfor på 4,85 mark i 1889.

I 1889 ble så skolen flyttet dit den nå står. Den nye tomten ble også avgitt fra Jordegårdens grunn. Den fikk bnr. 13.

Omkring 1905 gikk bruket over til sønnen Carl Johan Johanesen. Det bestod da av bnr. 8, 10 og 11. Skylden 4,75 mark.
Carl Johan Johanesen (f. 1871, d. 1942) var gift med Barbara (Babben) Johnsen. Barbara og Carl Johan hadde disse barna:
Jacob (f. 16.2.1910), Karl (f. 20.12.1912) og Emil (f. 15.2.1921). Carl Johan var en del engasjert i politisk arbeide. Han satt bl.a. tre perioder i herredsstyret.

I 1910 solgte Carl Johan det meste av gården til Karl Lunde og Simon Bjerketveit. Salgsum kr. 30.000.-. Carl Johan satt nå igjen med bnr. 10, Vestly. Denne hadde da en skyld på 74 øre.

I årene som fulgte ble det skilt ut en del tomter, slik at skylden i 1943 var 46 øre.

Carl Johan solgte det meste av Vestly til Nils Stamland (f. 1871, d. 1960). Nils solgte eiendommen videre til sønnen Aage Stamland i 1943 (f. 21.1.1912). Aage Stamland, gift med Agnes Olausen fra Egersund (f. 14.12.1912). Agnes og Aage har disse barna:
Åse Mathilde (f. 31.10.1938), gift med Frank Breili. Solveig Agnes (f. 31.10.1938), gift med Yngvar Eriksen. Ove Nils (f. 4.12.1946) er skipselektriker.

I årene som er gått, er mye av denne eiendom stykket opp i hus og hyttetomter.

Utdrag (s. 82-84) fra:
Eivind Abrahamsen: Glimt fra Sandøy og dens historie. - Brevik 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen