Sandøya Vel

av Eivind Abrahamsen

Fra 1790 og i årene som fulgte ble det stadig flere mennesker på Sandøya. I et såpass lite og delvis isolert samfunn, lærte folk snart nødvendigheten av å stå sammen, å løfte i flokk.

Dette utviklet seg naturlig som et slags nabosamvirke når noe sto på.

Øya var nå også en del av et større samfunnsfellesskap, først og fremst det kommunale. Og kanskje spesielt fordi en var en utkant-krets i Eidanger kommune, så vokste det fram et behov for et forum som kunne formulere befolkningens syn og behov til bestemmende og bevilgende myndigheter.

Behov var det også for et organ som kunne stå for fellesarrangementer på det mer kulturelle plan.

På denne bakgrunn så foreningen Sandøen Vel dagens lys 7. november 1945. Møtet ble holdt på skolen. Marcelius Nicolaisen ble valgt til den første formann. Med seg i styret hadde han: Harry Jacobsen, Nils O. Eriksen, Petra Nicolaisen, Alf Stamland, Klara Henriksen og Nanny Andreasen.

Av protokollen går det fram at de første saker de drøftet var: fergeforbindelse til Brevik og vei til Odden.

Velforeningen har i alle år siden vært i kontinuerlig virksomhet. Utallige er de saker som er blitt behandlet. Ofte har de også funnet sin løsning.

Vi kan nevne et utvalg: fergesaken, veier og veivedlikehold, postordningen, gatelys, båthavnen, venterom ved fergebryggene, vannverket, renovasjon, brannvesen for øyene, telefonforbindelsen, bruspørsmålet, bilferge, førstehjelpslag, syketransport, idrettsgruppe, trimpartier, ungdomsklubb, årlige juletrefesten for barn og eldre, en rekke andre kulturelle arrangementer, samt sørge for 17. mai-komité for øya og en rekke andre ting.

Nevnes bør også at for mang en ungdom har velforeningen vært en god skole, der en har lært å formulere seg til en forsamling, lede et møte og drive en forening.

Dessuten har foreningen vært en betydelig faktor i øyas sosiale liv, såvel i arbeid som i fest.

Vi tar med en liste over alle som i årenes løp har vært formann i Sandøya Vel:

Marcelius Nicolaisen1945 - 1947
Ludvik Larsen1947 - 1948
Lars Andersen1948 - 1949
Olaf Kristiansen1949 - 1951
Henrik Røe1951, emigrerte samme år
Nils Eriksen1951 - 1952
Ragnvald Henriksen1952 - 1954
Isak Røe Edvartsen1954 - 1956
Helge Halvorsen1956 - 1958
Ragnar Eriksen1958 - 1960
Walter Berntsen1960 - 1962
Werner Olausen1962 - 1964
Hans Røe Edvartsen1964 - 1967
Einar Mathisen1967 - 1969
Eivind Abrahamsen1969 - 1970
Nils Stamland1970 - 1971
Ragnar Norstrøm1971 - 1972
Audun Bråten1972 - 1973
Oddvar Olsen1973 - 1974
Reidar Knutsen1974 - 1975
Bent Matsen1975 - 1977
Inge Eek1977 - 1980
Bjørn Evensen1980 - 1983
Isak Røe Edvartsen1983 -

Utdrag (s. 41-42) fra:
Eivind Abrahamsen: Glimt fra Sandøy og dens historie. - Brevik 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen