Øyenes brannvesen

av Eivind Abrahamsen

Den «røde hane» har heldigvis vært en sjelden gjest på Sandøya. Men enkelte hus og hytter har opp gjennom årene blitt flammenes rov. Mange er det dog ikke.

Skogbrann av store dimensjoner har vi også gått lykkelig klar av. Små tilløp har det til tider vært. De er blitt oppdaget i tide og kvalt i fødselen.

For byens brannvesen å komme ut til øyene var både tidkrevende og urasjonelt. I 1962 opprettet derfor Eidanger kommune et lokalt brannvern for øyene. Med stasjon og mannskap fra/på Sandøya.

Eidanger Ingeniørvesen utstyrte en spesialbygd traktortilhenger som brannvogn. På denne var brannpumpe, slanger og alt dertil hørende utstyr. En bygde også egen brannstasjon ved skolen. Brannvognen hadde også utstyr for å koble seg på øyas vannverk. Den var videre utstyrt med enkelt røykdykkerutstyr.

Ved utrykning til de andre øyene skulle en de første årene bruke fiskeskøyten. Siden har fraktebåten til Leif Eriksen blitt mye brukt.

Det første mannskap var på 17 mann. Hovedsakelig fiskere, fergeførere og bønder, med lærer Olaf Berg som brannmester. Brannfolk fra Norsk Hydro på Herøya sto for den første opplæring og instruksjon.

I 1964 overtok Eivind Abrahamsen som brannmester. Han hadde jobben til 1977. Oddvar Olsen var brannmester i 1978. Året etter overtok Leif Eriksen.

De aller fleste av de opprinnelige mannskaper har nå sluttet og nye er kommet til. To av de første, Inge Eek og Egil Eriksen, er fortsatt i full virksomhet (1982).

Etter kommunesammenslåingen kom øyene Brannvern til å sortere under Porsgrunn Brannvesen. Folk derfra sto i flere år for videre opplæring. Etter hvert har korpsets egne folk tatt seg av dette.

Den traktortrukne brannvognen gjorde god tjeneste i mange år. I 1978 fikk øyene Brannvern en storslagen gave fra Norsk Hydro, Herøya: en egen brannbil. Riktignok var bilen brukt, men i meget god stand.

Om det nå brenner på øyene, ja da kan en ikke skylde på dårlig utstyr. De gangene det har vært behov for brannvesenet, har det fungert både raskt og effektivt.

Rapportene viser at det nok er flere utrykninger til de andre øyene enn til Sandøya.

Nå er det jo med brannfolk som med leger, det er best om de har lite å gjøre. Også her ligger heldigvis øyene Brannvern bra an på statistikken.

Utdrag (s. 39-40) fra:
Eivind Abrahamsen: Glimt fra Sandøy og dens historie. - Brevik 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen