Fra: Langangens historie

av Thor A. Wiersdalen og Torbjørn Aasetre

Skriftlig kildestoff:

Thor A. Wiersdalen
I.C. Ramberg: Boken om Eidanger, 1918.
H. Hals: Eidanger bygdehistorie, 1968.
P.C. Svendsen: Eidanger bygdehistorie, 1984.
Festskrift for Eidanger, 1937.
A. Langangen: Langangen postkontor.
K. Thorstensen: Flere ikke-offentliggjorte artikler.
Langangen skole.
Langangen-TV.
Foreningsprotokoller fra Langangen Vel, Langangen ungdomslag, Langangen idrettslag, Langangen musikkorps, Langangen & omegn skogeierlag.
A.S. Ingstad: Rognlia.
J. Birkenes: Milorg i D-17.
A. Schøning: Eidanger kirke.
I. Semmingsen: Veien mot vest.
M. Ulvestad: Nordmændene i Amerika.
M. Rosholt: From the Indian Land.
Biskop J. Nielsens visitat- og reisebeskrivelser.
Manntall, folketellinger, kirkebøker, hovedsakelig fra Eidanger, Kommunearkiv. Leksika.

Bildestoff:

Håkon Nikolaisen Nils Cato Sundsåsen
Rudolf Johansen Jacob Sundsåsen
Eigil RognlienAsta Wiersdalen
Isak Wiersdalen Langangen skole
Kristian Nøklegård A.S. Ingstad
Bjørg Kåsa H. Hals: Eidanger bygdehistorie, 1968
Erling Andreassen Tor Kåsa
Finn Nøklegård Festskrift for Eidanger, 1937
Thor A. Wiersdalen Torbjørn Aasetre
Kåre Thorstensen Arne Bråthen
Kjell Malmgren Oldsaksamlingen
Odd Roheim Jon Birkenes: Milorg i D-17
Gunlaug Aasetre Avisutklipp fra PD, TA, Varden og Aftenposten
Morten Svensson

Muntlig kildestoff:

Rudolf Johansen Torbjørn Aasetre Eiolf Jordbrudal, SKK
Kåre Thorstensen Gunlaug Aasetre Televerket
Håkon Nikolaisen Arne Abrahamsen sen. Arne Aasheim
Mette Nikolaisen Anders Rødsetre Roger Halvorsen
Jacob Sundsåsen Langangen-TV Morten Svensson
John Wiersdalen

Gjennomlesing av manuskript:

Helga Halvorsen
Thor Gundersen

Utdrag (s. 192) fra:
Thor A. Wiersdalen og Torbjørn Aasetre: Langangens historie. - Brevik 1987.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen