Fra: Langangens historie

Tidslinje for Langangen

av Thor A. Wiersdalen og Torbjørn Aasetre

3000 f. Kr.: Steinalderboplasser på Rognlia, Auen, Bassebo, Abrahamsmyr/Aasetre, Halvarp og Lillerønningen/Lysnes.
Omkr. år 0: Gravrøyser fra bronsealder/eldre jernalder på Bassebo.
Ca. 1050: Eriksmyrspennen fra Langangen.
Før 1350: Gårdene Langangen, Håøya, Halvarp, Bassebo, Nøklegård, Sundsåsen og Kokkersvold er ryddet.
Før 1500: Gårdene Wiersdalen, Solli, Ønna, Gunnarsrød, Lønnebakke, Myrgård og Rognlia blir ryddet.
1585: Anund Grinnde, trelasteksportør nevnes.
1611: Jon Haaøen tiltales for ulovlig trelasthandel.
1725: Første skikkelige manntall. 112 personer i bygda.
Ca. 1750: Slupper bygges inne i ønna.
Ca. 1760: «Oppistua» på Auen bygges.
1777: Ole Olsen Bassebos legat opprettes.
1798: Den første brua over Sundvollen påbegynt.
1801: Folketelling. Langangen med 194 personer.
1802-03: Brua over Sundvollen ferdig.
1810: Ole Andersen på Langangen bygger skonnerten «Spekulationen».
1818: Oversetteriet i sundet i gang igjen.
1825: Brua over Sundvollen rives,
1833: Den gamle brua bygges på ny av treverk.
1834: Våningshuset på Braathen bygges.
1843: De første emigranter drar til Nord-Amerika.
1851: Første skipslast med is fra Halvarp.
1854: Briggen «Fritjof» bygges på Langangen.
1857: Barken «Lydia» bygges i Rognlia.
1858: Morten Svensson begynner med bødtkerverksted i Langangen.
1859: «Korketrekkeren» eller «Svingbrua» bygges.
1860: Sag- og møllebruk bygges i fossen ved Nedre Kokkersvold.
1867:Svensson starter hvilested for reisende ved Sundvollen.
1868: «Polykarp» bygges ved «Verven». Langangen mannsforening stiftet.
1870: M. Svensson begynner med trelasthandel.
1872: Langangen fiskepark starter.
1874: Langangen skole ferdig bygget.
1876: Langangen kvinneforening stiftet. Langangen & omegn forbruksforening stiftet.
1877: Dampskipsrute Langangen - Brevik opprettes.
1879: «Det norske østerscompagnie» starter.
1880: Engelskmannen Grandidge eksporterer trelast i stor stil fra Langangen.
1883: Skytterlaget «Einar Tambarskjelver» stiftet. Avholdslosjen «Daniels mænd» stiftet.
1885: Langangsfjorden poståpneri opprettes.
1886: Langangen søndagsskole stiftet.
1888: Skipsreder Chr. Knudsen skjenker kr. 6.000,- til bygging av Langangen kapell.
1889: Langangen kapell påbegynt.
1891: Langangen kapell innviet.
1895: Barnelosjen «Klippen» stiftet.
1897: Langangen meieri opprettes.
1898: Den gamle brua ombygges.
1900: Folketelling. 597 personer i bygda. Losjehuset, senere kalt «Lokalet», bygges. Langangen Arbeiderforening stiftet.
1901: Langangen Arbeidsgiverforening stiftet. Langangen skole påbygges til to etasjer.
1905: Langangen meieri slutter.
1911: Bedehuset innviet. Kinamisjonen stiftet.
1912:Rutebåt Langangen - Brevik gjenopptas.
1916: Fri grunn til Langangen brygge av Asle Sundsåsen.
1917: Langangen Røde Kors stiftet.
1918: Sam. Svenssons legat opprettes.
1919: Langangen får elektrisitet.
1920: Båtbyggeriet til Anders Abrahamsen starter. Langangen Handelslag opprettet.
1923: Leo Nikolaisen starter bussrute.
1924: Halvorsen med bussrute Skine - Larvik.
1926: Langangen & omegn skogeierlag stiftet.
1927:Langangen ungdomslag stiftet.
1930: Karsten Aas starter arbeidsrute Langangen - Herøya.
1931: Langangen idrettslag stiftet.
1932: Sang- og musikkforeningen på «Betel» stiftet.
1935: Den gamle brua bygges i stein og betong.
1937:Fredheim og Sundsåsen overtar arbeidsruten til Herøya.
1938: Langangen miniatyrskytterlag stiftet.
1940 - 13.4.: Første tyske soldater gjennom bygda.
1944: Skjeggeleiren bygges.
1946: Langangen Vel stiftet.
1948: Asfalt legges på riksvei 40.
1953: Langangen musikkorps stiftet. Langangen skole ombygges.
1960: Første ungdomskull begynner på Tveten linjedelte ungdomsskole.
1967:Telefonen automatisers.
1970 - 5.2.: Langangen skole brenner.
1971: Bygningene på gården Myrgård brennes. 60 tomter settes ut på Myrhaug-feltet.
1972 - 17.8.: Ny skole på Myrgård tas i bruk.
1979 - 25.10.: Storbruene åpnes av samferdselsminister Ronald Bye og 90-åringen Rudolf Johansen.
1984: Langangen-TV får konsesjon.
1986:Langangen valgkrets har 786 personer.
1987:Årbok om Langangen i Brevik historielags regi.

Utdrag (s. 188-192) fra:
Thor A. Wiersdalen og Torbjørn Aasetre: Langangens historie. - Brevik 1987.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen