Fra: Langangens historie

Representanter til kommune- og bystyre

av Torbjørn Aasetre

Det er i år, 1987, 150 år siden vi fikk kommunalt selvstyre her i landet. Her fra Langangen er det mange som har sittet som valgte representanter til herredsstyre og nå senere bystyre, og enkelte gjennom flere perioder. De første valgperiodene, fra 1838 til 1898, var bare for 2 år, og antall representanter for Eidanger var da 12, og fra 1872 utvidet til 16. Fra 1898 ble valgperiodene tre-årige, og antall representanter utvidet til 24. Dette varte fram til krigen i 1940.

Fra 1945 ble det valgt for 2 år for å komme i takt med Stortingsvalget, og fra 1947 har valgperiodene vært 4 år.

Fra 1945 til 1955 var det 32 representanter i herredsstyret, og 45 fra 1955 og fram til kommunesammenslåingen i 1963. Nå i 1987 er det 69 representanter i Porsgrunn bystyre.

Stemmeretten var i den første tiden temmelig begrenset. Fra 1837 og til 1896 var det bare embedsmenn, borgere med borgerbrev og bønder som eide matrikulert jord som hadde stemmerett, og da bare menn. Fra 1896 fikk også de som betalte skatt av en viss inntekt, stemmerett. Fra 1901 ble det alminnelig stemmerett for menn, og fra 1910 for kvinner når det gjaldt kommunevalg.

Gjennom de 150 år vi har hatt kommunalt selvstyre, har vi fra Langangen bare hatt én ordfører. Det er Anders O. Langangen som var ordfører i to perioder fra 1860 til 1863.

Her følger så en liste, fra 1838 og opp til i dag, over valgte representanter fra Langangen til herredsstyret i Eidanger og senere til bystyret i Porsgrunn. Her er bare tatt med de faste representanter. Det er vel også en del varamenn som har deltatt i møtene av og til, men de er ikke tatt med her.

Representantene er:
Ole Hansen Halvarp, 2 per. Nils A. Solli, 4 per.
Søren Eriksen Langangen, 2 per. John Nilsen Bassebo, 1 per.
Anders Nilsen Sundsåsen, 1 per. Anders Solli, 5 per.
Anders Olsen Langangen, 17 per. Nils P. Sundsaasen, 3 per.
Hans Nilsen Bassebo, 8 per. Lars A. Nøklegaard, 4 per.
Hans E. Langangen, 2 per. Nils J. Wiersdalen, 2 per.
Ole Sørensen Langangen, 2 per. Nils Aslesen Sundsaasen, 6 per.
Knut Stulen, 3 per. Morten Svensson d.e., 3 per.
Jacob P. Kjendalen, 3 per. Hans O. Rognlien, 2 per.
Isak Johnsen Bassebo, 3 per. Hans Nøklegaard, 1 per.
Ole A. Langangen, 5 per. Nils Sundsaasen, 2 per.
Petter Langangsetre, 3 per. Bjarne Langangen, 1 per.
Martin N. Solli, 2 per. Kristian Jørgensen, 1 per.
Nils Johnsen Langangen, 3 per. Thorsten Thorstensen, 1 per.
Samuel Svensson, 3 per. Hans Halvarp, 1 per.
Gullik Kjendalen, 1 per. Petter G. Kjendalen, 1 per.
Bernhard Hansen, 5 per. Sigurd Langangen, 3 per.
Asle Sundsaasen, 4 per. Arne Bråthen, 1 per.
Anders J. Bassebo, 1 per. Kåre Thorstensen, 1 per.
Amund Lanner, 3 per. Bjarne Solum, 1 per.
Jens P. Eriksen Bråthen, 2 per. Erling Nilsen Halvarp, 1 per.
Alfred Bråthen, 1 per. Trygve Abrahamsen, 1 per.
Amund Solli, 1 per. Ingvald Leerstang, 1 per.
Erik Nøklegaard, 2 per. Nils M. Solli, 1 per.
Peder Abrahamsen, 1 per. Josef Wang, 1 per.
Johannes Roheim, 1 per. Kåre Nilsen, 1 per.
Ingvald Pedersen, 2 per. Arne Abrahamsen Nøklegård, 1 per.
Håkon B. Wang, 1 per. Torbjørn Aasetre, 1 per.
Nils Andreassen, 2 per. Erland Nerisen, 2 per.
Peder Andreassen, 1 per. Thor Kåsa, 4 per.
Kristian Jensen, 1 per. Gunnar Abrahamsen, 2 per.
Sveinung O. Werpe, 3 per. Aage Solli, 1 per.
Kristen O. Halvarp, 2 per. Reidar Kristiansen, 2 per.
Arnt Braathen, 1 per. Elisabeth Nilsen, 2 per.

Torbjørn Aasetre

Utdrag (s. 183-184) fra:
Thor A. Wiersdalen og Torbjørn Aasetre: Langangens historie. - Brevik 1987.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen