Fra: Langangens historie

Langangen-TV

av Thor A. Wiersdalen

25. april 1984 arrangerte Langangen Vel et møte med representanter fra Skien Teleområde og kultursekretæren i Porsgrunn. På dette møtet ble det tatt initiativ til å søke Kulturdepartementet om konsesjon til å drive lokal-fjernsyn i Langangen.

I begynnelsen av mai ble alle foreningene i Langangen tatt med på råd, og de stilte seg alle positive til søknaden.

En representant fra Langangen, Sverre Rabe, var i juni på et seminar om nærkringkasting og nær-TV.

Midt i august fikk en melding om at søknaden var innvilget f.o.m. 1. september 1984 og for en to-års periode.

Første dagen av konsesjonsperioden var det Korketrekkermarsj, og med lånt utstyr og liten erfaring ble de første opptakene gjort under marsjen.

En var nå i gang med lokal-TV i Langangen. Det var det nok ikke mange i Langangen som hadde trodd for 25 år siden da de første TV-apparatene kom til bygda.

Da nå konsesjonen var et faktum, ble det en hektisk tid med folkemøte og møte med representanter fra alle foreningene i Langangen.

Til slutt ble det valgt et interimstyre for Langangen TV-LTV - med elleve medlemmer og med formann og ansvarlig redaktør Jan Abrahamsen.

Interimstyret hadde i sin tid mange formelle og uformelle styremøter. Kamera og video-opptaker ble kjøpt på kreditt, og en god del utstyr ble lånt. Med dette utstyret gikk en i gang med opptak og redigering til det første programmet som ble sendt 24. november 1984 kl. 14.00. I løpet av de første 6-7 månedene sendte LTV ni programmer, og totalt var LTV i denne tiden «på luften» i omkring 20 timer, reprisene inkludert.

Siden har det blitt mange fine programmer. Kvaliteten har variert, men totalt må en si at LTV har vist et imponerende arbeid når en tar i betraktning at det er amatørarbeid gjort på fritiden.

Daglig sender LTV en avis. Her kan hvem som helst annonsere, både private og foreninger.

LTV har program omkring hver tredje uke utenom skoleferiene, og sender da cirka én time. 11986 var sendetiden omkring 35 timer. I dag har en utstyr for omkring 50.000 kroner, herav et kamera til 17.000 kroner.

En har nå inngått en avtale med et boligbyggelag på Breidablikk, og en har nå muligheter til å nå ca. 400 husstander. LTV er et andelslag som består av 324 andeler som i dag fordeler seg på 167 husstander og 14 foreninger i Langangen. Årsavgiften er nå på kr. 100,-.

Thor A. Wiersdalen

Utdrag (s. 181-182) fra:
Thor A. Wiersdalen og Torbjørn Aasetre: Langangens historie. - Brevik 1987.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen