Fra: Langangens historie

Dampskipsruten til Brevik

av Thor A. Wiersdalen

I eldre tider hadde Langangen god kontakt med Brevik via vannveien. Ofte var det lettere å komme til byen ved hjelp av båt enn ved lå gå landeveien. Særlig da det ble fart i både trelasthandelen og istrafikken, ble det behov for en fastere tilknytning mellom Langangen og stedene Brevik og Langesund. Således ble det i 1877 satt i gang en dampskipsrute mellom Helgeroa, Langangen og Brevik. Denne ruten ble trafikkert av D/S «Bien». Her var Lars Paulsen kaptein. Om morgenen gikk denne båten fra Brevik om Helgeroa til Langangen, og om kvelden tok den veien Langangen, Helgeroa, Langesund og til Brevik.

I 1902 ble en annen båt satt inn i ruten. Det var D/S «Brevik» med kaptein Mikkelsen ved roret. «Brevik» var en mindre båt enn «Bien». Ingen av disse båtene fikk noen lønnsom drift. Begge båtene ble også brukt til sleping av lasteflåter og seilskuter. Mindre lystturer ble de også brukt til.

Midt på vinteren måtte båtene ligge i opplag, da sjøen var islagt. Dette var nok den viktigste årsak til ulønnsomheten. Brevik fikk også mindre betydning for folk i Langangen, idet de mer og mer dro til Porsgrunn og Larvik. Til slutt ble ruten oppgitt.

Brukseier Samuel Svensson forsøkte i 1912 å gjenoppta ruten. En motorbåt ble innkjøpt. Den fikk navnet «Cito». Denne båten ble også brukt svært mye til sleping av tømmer og seilskuter. Ruteforbindelsen holdt seg fram til 1916. På denne tiden ble det mer lønnsomt med landtransport via jernbanen og veiene.

Fører av «Cito» var Carl Eriksen Halvarp. I 1916 ble denne båten solgt til Oslo. Siden er ingen ny rute forsøkt sjøveien Langangen Brevik.

Thor A. Wiersdalen

Utdrag (s. 176-177) fra:
Thor A. Wiersdalen og Torbjørn Aasetre: Langangens historie. - Brevik 1987.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen