Fra: Langangens historie

Telefonen i Langangen

av Thor A. Wiersdalen

Den første telefonen i Langangen hadde Morten Svensson. Han hadde direkte linje til Larvik. Muligens må han ha kostet dette selv, og det må ha vært før 1900. For øvrig var det en linje fra Larvik til Eidanger stasjon før 1900, men om denne gikk langs jernbanen eller gjennom Langangen, er usikkert. En gang etter 1900 kom det rikstelefonstasjon til Langangen. Denne lå under Porsgrunn, og den første bestyreren av stasjonen var skredder Anders Martin Mathisen. Kona hans, Sofie, bestyrte for det meste stasjonen. Den gang ble abonnentene kalt tilknytnings-abonnenter. Det betydde at de som ville ha telefon, måtte koste linje, apparat og vedlikehold selv. Ofte var, det slik at både to og tre abonnenter hadde felles linje.

Etter skredder Mathisen, bestyrte en pleiedatter av skomaker Kristian Pedersen, Nicoline, telefonsentralen. Under første verdenskrig hadde Margit Kristoffersen sentralen. Etter henne hadde Thorsten Thorstensen rikstelefonsentralen. Egil Roheim, som også hadde posten, bestyrte deretter sentralen fram til 1950-51. En tid bestyrte også Yngvar Sundsåsen og Inger Nikolaisen telefonen for Egil Roheim. Den siste bestyreren ved Langangen rikstelefonsentral var Artur Abrahamsen. Han hadde sentralen i 16 år fram til automatiseringen kom i 1966-67.

Thor A. Wiersdalen

Utdrag (s. 176) fra:
Thor A. Wiersdalen og Torbjørn Aasetre: Langangens historie. - Brevik 1987.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen