Fra: Langangens historie

Langangen Bedehus

av Thor A. Wiersdalen

Kvinneforeningen og indremisjonsforeningen kjøpte i fellesskap et ungdomslokale i Knardalstrand. Dette var i april 1911. Lokalet ble revet og fraktet sjøveien til Langangen. Huset ble oppsatt på en tomt som ble gitt vederlagsfritt av herredskasserer J.P. Eriksen Bråten. Ved hjelp av innsamlede midler og dugnadsarbeid ble bedehuset bygget opp, og 16. juli 1911 ble bedehuset innviet av sokneprest Schøning og kretssekretær H. Bjørnsen.

Bedehuset fikk navnet «Betel», og dets første formann var Anders Bassebo. Siden har det vært mange formenn, blant annet: Anders Abrahamsen, Thorsten Thorstensen, Johan-Nøklegård, Ole Leerstang og flere. Dagens formann er Tore Nøklegård som har vært sammenhengende formann i 13 år, fra 1973.

Flere ganger er bedehuset restaurert, og det er i god stand. Av inventar kan nevnes: Et maleri av kap. Håkon Sundal (Såmannen), piano, orgel og et elektrisk orgel. Huset har sitteplasser til ca. 80 personer.

Thor A. Wiersdalen

Utdrag (s. 154-155) fra:
Thor A. Wiersdalen og Torbjørn Aasetre: Langangens historie. - Brevik 1987.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen