Fra: Langangens historie

Religiøse foreninger

av Thor A. Wiersdalen

Langangen Søndagsskole

Ifølge Dag Giverholt ble Langangen søndagsskole stiftet i 1886. Dette året ble skolen notert i Norsk Søndagsskoleforbund. Søndagsskolen har med korte avbrudd vært i virksomhet til i dag. Medlemstallet har vekslet en god del. Av søndagsskolelærere må nevnes to: Kristian Pedersen og Tore Nøklegård.

Langangen Indremisjonsforening

Ingen protokoll kan fortelle når indremisjonsforeningen ble stiftet. I 1866 ble Langesundsfjordens Indremisjonsselskap stiftet, og i Eidanger ble det i 1873 stiftet to indremisjonsforeninger; én i østre Eidanger og én i vestre, og det er trolig at Langangen soknet til østre Eidanger Indremisjonsforening.

Gjennom muntlige overleveringer fortelles det at det ble holdt møter på «Vervenhuset» og på noen gårder i 1870-årene. Om det var noen forening da, er uvisst. «Vervenhuset» lå like ved vestre brukar til den gamle brua over sundet. Tilreisende emissærer holdt møtene. Det er grunn til å tro at det ble stiftet en indremisjonsforening i 1880-årene.

Landgangsfjordens Afdeling af Den Norske Sjømandsmisjon

I «Bud og Hilsen» i 1884 står det følgende: Landgangsfjordens Afdeling leverer, liden som den er, dog et godt Bidrag, kr. 100,-, og Interssen for Sagen holder sig der. Den indbefatter kun en liden Del af Eidanger.

Foreningen er nå nedlagt. En aktiv sjømannsmisjonsmann var Hans Rødskjær.

Norsk Luthersk Misjonssamband

I 1911 ble Kinamisjonen stiftet i Langangen. Siden har foreningen skiftet navn til Misjonssambandets forening. I dag er foreningens formann Peder Nilsen. I årenes løp har denne foreningen samlet inn betydelige beløp til misjonen. Johan Nøklegård var formann i en årrekke. Misjonssambandet har også en pikeforening.

Andre Misjonsforeninger

I Langangen har også andre misjonsforeninger vært i virksomhet. Av disse kan nevnes: Santalmisjon, Indre sjømannsmisjon, Sudanmisjon og bedehusets sang- og musikkforening. Sang- og musikkforeningen virket fra 1932 til 1982. Disse foreningene er nå nedlagt.

Thor A. Wiersdalen

Utdrag (s. 152-155) fra:
Thor A. Wiersdalen og Torbjørn Aasetre: Langangens historie. - Brevik 1987.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen