Fra: Langangens historie

Andre foreninger

av Thor A. Wiersdalen

I en liten bygd som Langangen er det fantastisk med et så mangfoldig og rikt foreningsliv. Ikke alltid har foreningene hatt like lang levetid når rekrutteringsgrunnlaget har vært så lite, men likevel tyder dette blomstrende sosiale livet på at folk har vært aktive og interesserte i et stort spekter av samfunnslivet.

Det har bydd på vanskeligheter å oppspore alle foreninger, men til slutt må vi nevne noen av dem, selv om det blir noe kortfattet.

I 1917 ble Langangen Røde Kors stiftet av Hanna Svensson. Hun var formann i 11 år.

Av de eldre foreningene må en nevne sanitetsforeningen og menighetspleien, og i Langangen har det etter krigen vært speidervirksomhet både for gutter og jenter. Langangen hadde etter krigen også et blandet sangkor med lærer Solgaard som mangeårig formann. Det ble arrangert sangerstevner i Langangen og sangkoret var et fint innslag under 17. mai-festlighetene. Korets dirigent var i mange år Arne Wamraak.

I mange år hadde Langangen arbeiderlag, men først i de siste to tiårene har aktiviteten tatt seg opp igjen.

Ut fra Langangen Vel oppstod båtforeningen. Den har nå fått en flott plass utenfor den gamle kommunebrygga.

Langangen skolekorps ble dannet i 1970-årene og drev meget aktivt i over ti år, men er nå gått inn i musikkorpset.

Ungdomsorganisasjonen 4-H har også en avdeling i Langangen.

Thor A. Wiersdalen

Utdrag (s. 147-149) fra:
Thor A. Wiersdalen og Torbjørn Aasetre: Langangens historie. - Brevik 1987.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen