Fra: Langangens historie

Langangen Arbeiderforening og Langangen Arbeidsgiverforening

av Thor A. Wiersdalen

I år 1900 ble Langangen Arbeiderforening stiftet. Den arbeidet spesielt med å kreve bedre kår for isarbeiderne som var vokst til mange i årenes løp. Bortimot 200 mann var sysselsatt med isarbeid ved de 10-12 isforretningene som lå rundt fjorden.

Som en motvekt til denne foreningen ble Langangen Arbeidsgiverforening stiftet i 1901. Omtrent halvparten av iseksportørene i Langangen var medlemmer. Medlemmene skulle her arbeide for å holde felles daglønn og arbeidstid for arbeidernesine. De hevdet at en på denne måten ville unngå misnøye blant de ansatte.

Like etterpå kom det til streik. På grunn av de dårlige konjunkturene hadde arbeidsgiverforeningen satt ned lønningene til det de var før det store isåret i 1898. For voksne arbeidere utgjorde daglønnen fra kr. 2,25 til kr. 2,50.

Langangen Arbeiderforening protesterte mot dette og besluttet enstemmig å forlange daglønnen forhøyet med 25 øre for hver mann. Over 40 arbeidere la ned arbeidet. Tre isbruk måtte innstille virksomheten. Isskjæringen fortsatte som før ved de andre isbrukene. Dette førte til at streiken brøt sammen. Dette året, 1901, var forholdene så dårlige at arbeiderne nok var glade for den fortjenesten de fikk.

I 1907 var fortjenesten på isen god. Arbeiderne ble derfor misfornøyde med at lønnen ikke ble satt opp. Det ble streik. Denne oppstod spontant ved Halvarp isforretning. Det ble her fullstendig stans. Arbeiderne dro rundt til de andre isforretningene rundt fjorden og bad dem legge ned arbeidet. Streiken ble hundre prosent effektiv. Den omfattet totalt innpå 160 mann.

lseksportørene ville nødig ha noen langvarig stans i arbeidet, og de foretrakk å betale noe mer for å få isen raskt skåret og lagret.

Thor A. Wiersdalen

Utdrag (s. 144-145) fra:
Thor A. Wiersdalen og Torbjørn Aasetre: Langangens historie. - Brevik 1987.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen