Fra: Langangens historie

Langangen Musikkorps

av Thor A. Wiersdalen

3. juni 1953 ble konstituerende generalforsamling for Langangen musikkorps avholdt på idrettshuset. Her ønsket Ole Bassebo velkommen og leste opp utkast til lover som ble godkjent. Bassebo ble valgt til formann.

Første øvelse for korpset ble holdt 25. august 1953 på idrettshuset. Her møtte 14 medlemmer, og instrumenter ble utdelt. En hadde lånt 3000 kroner i Eidanger Sparebank til instrumenter. I starten ledet Ole Bassebo øvelsene. Senere på året var R. Kjellsen dirigent. I desember 1953 ble øvelsene flyttet til skolen. Ved årsskiftet hadde korpset 17 medlemmer. En hadde kjøpt inn 13 instrumenter samt en stor- og en skarptromme. I løpet av de sju første månedene hadde korpset 19 øvelseskvelder.

Første gang korpset opptrådte offentlig var lillejulaften 1953 på Torvet sammen med Langangen blandede kor.

I 1954 ble en damegruppe startet, og en festkomité for dansetilstelninger ble også valgt. For å skaffe inntekter, planla en maskeradeball, kostymerenn og kakeutlodning. På våren nevnte år ble en enige om uniformer. En besluttet å bruke mørke jakker og lysegrå bukser.

Lørdag 27. mars 1954 spilte korpset på Langangen Vels årsmøte. Spillingen var meget vellykket og begeistringen var stor. På kort tid hadde Langangen fått et dyktig korps.

1. påskedag samme år spilte korpset koralmusikk ovenfor transformatorkiosken ved skolen.

17. mai 1954 spilte korpset for første gang nasjonaldagen. Klokken sju var det morgenparade sammen med speiderne. Senere på formiddagen spilte korpset på Eidanger. Klokken tolv spilte korpset for første gang i toget i Langangen og på skoleplassen etter toget. - Ved juletider samme året spiller korpset igjen ved tilstelning på Torvet.

I 1955 meldes korpset inn i musikkforbundet, og flere instrumenter kjøpes etter stønad fra Eidanger kommune.

For første gang deltar korpset 5. juni samme år i Sangen og Musikkens Dag ved Klevstrand skole. Senere på sommeren besøkes Tvedalen. Korpset reiste i motorbåter. Utpå høsten holdes konsert på idrettshuset sammen med Dalen Musikkorps. Til jul holdt korpset og Langangen blandede kor konsert på lokalet.

Dette var noen av de første begivenhetene til korpset i de par første årene det eksisterte. Hvert år senere har korpset deltatt i flere musikkstevner. Det vil gå for langt å nevne alle disse, men deltakelsen vitner om stor aktivitet og kvalitet i korpset.

Hver eneste 17. mai og delvis også 1. mai har korpset først og fremst spilt i bygdas opptog disse dagene, men også vært i aktivitet andre steder i kommunen. Blant annet har de spilt på Eidanger, i Bergsbygda og Oklungen. Korpset har flere år holdt egne konserter, også sammen med andre, både kor og korps.

Ved mange årsfester og arrangementer til andre av bygdas lag; idrettslaget, skogeierlaget, velforeningen, Røde Kors og flere, har korpset deltatt og satt en ekstra spiss og fin stemning på sammenkonistene. På juletrefestene som ble arrangert på lokalet og senere på skolen, underholdt korpset med sitt spill.

I 1963 spilte korpset for første gang i Langangen kapell og fra 1975 har korpset spilt i familiegudstjenesten julaften.

Medlemstallet har variert fra år til år, og i 1978 var tallet oppe i hele 36 aktive medlemmer. Dette året var korpset 25 år, og en holdt jubileumskonsert på skolen, og på Telemark Fylkes Musikkforbunds stevne dette året fikk Ole Bassebo, Arne Pedersen, Carl Eriksen og Øystein Solli forbundets 25-års medalje. Vel fortjent for fire medlemmer som har vært trofaste og dyktige medlemmer.

Økonomien har ikke alltid vært lett, men gjennom tilstelninger, innsamlinger, tilskudd fra kommunen og banklån har korpset etter hvert vokst fram til et dyktig og varig korps i bygda. Et utdrag fra kassaboken gjennom årene viser at korpset har utviklet seg enormt. I 1953 balanserte regnskapet med kr. 6.261,-, i 1963 med kr. 7.454,-, i 1973 med kr. 25.766,- og i 1978 med hele kr. 67.281,-.

I mange tiår nå har korpset satt sitt preg på bygda i både hverdag og fest. De har gjort en enorm jobb og vil nok fortsette i mange år fremover.

Thor A. Wiersdalen

Utdrag (s. 141-144) fra:
Thor A. Wiersdalen og Torbjørn Aasetre: Langangens historie. - Brevik 1987.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen