Fra: Langangens historie

Langangen Ungdomslag

av Thor A. Wiersdalen

Det finnes ikke mange papirer o.l. etter Langangen Ungdomslag, men en protokoll som skriver seg fra 1927, eksisterer. Her er lagets lover nedskrevet. Protokollen starter med: Langangen Ungdomslag er sammenskipa som et frilynt ungdomslag med tilhold på sit eget lokale i Langangen - Lagets formaal er at samle stedets ungdom tilfelles interesse i ungdomsarbeide, med møter og festlige tilstelninger, samtforedrag osv.

18. juni 1927 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling på ungdomslokalet. Her ble valgt et styre på fem. Disse var Josef Wang, formann, Sveinung Werpe, viseformann, Oskar Sørensen, kasserer, Jens Eriksen og Egil Roheim var styremedlemmer. Til suppleanter ble valgt Anund Eriksen og Halvard Hansen.

På møtet ble nye lover vedtatt. Dette tyder vel på at Langangen muligens har hatt et ungdomslag tidligere. Protokollen ble underskrevet av 11 medlemmer.

I 1928 var Peder Kokkersvold formann. Dette året ble det på generalforsamlingen vedtatt at lokalet skulle males.

I 1929 viser regnskapet inntekter på kr. 1853,55, med kr. 1702,20 i utgifter. Til formann dette året ble valgt Harald Nikolaisen.

Arne Abrahamsen ble valgt til formann i 1930. Dette året besluttet en å omliste taket og legge ny takstein på ungdomslokalet. Likeens vedtok en å betale kr. 25,- hvert kvartal på en veksel laget hadde.

Fram til 1945 satt følgende som formenn: Asle Sundsåsen, 1931, Håkon Wang, 1932, Sigurd Rognlien, 1933, Sverre Karlsen, 1934, Sverre Kokkersvold, 1935, John Wiersdalen, 1936, Peder Andersen, 1937, Ingvald Leerstang, 1938, Kristen Lønnebakke, 1939 og 1940 og Erling Andreassen 1941-45.

17. juni 1945 holdtes møte i ungdomslaget. Her besluttet en at ungdomslokalet skulle overdras til Langangen Idrettslag. Ungdomslaget var nå så godt som oppløst. I protokollen heter det at dersom idrettslaget ikke makter å holde sitt lag vedlike og går i oppløsning, skal det prøves å danne et nytt ungdomslag som da må følge de gamle lover. Protokollen ble underskrevet av 16 medlemmer.

Thor A. Wiersdalen

Utdrag (s. 123-124) fra:
Thor A. Wiersdalen og Torbjørn Aasetre: Langangens historie. - Brevik 1987.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen