Fra: Langangens historie

Musikkorps og sangkor før 1. verdenskrig

av Thor A. Wiersdalen

I tiden før første verdenskrig har det etter muntlig overlevering vært både musikkorps og sangkor i Langangen. Et sangkor ble stiftet av skreddermester Anders Martin Mathiesen. Han var også dirigent for sangkoret. Noen av dem som var med i sangkoret, var Arnt Bassebo, Nils Rognlia (bass), Gunhilde Rognlia, Rudolf Johansen, Nelly Langangen og Karen Bassebo. Dette sangkoret oppførte også skuespill. Et av skuespillene het «Petter og Inger». Rudolf Johansen var i dette stykket sufflør. Han husker i dag, i sitt 97. år, den første replikken: «Vil du ikke ha kaffe, Knut?» Fru Sofie Mathiesen hadde denne replikken. Knut ble spilt av Rogn, forretningsbestyreren hos Svendsen. Knut var los og satt ved vinduet og røkte langpipe. Han så etter båter. Knut svarte i andre replikken: «Ja, sett kaffen her i vinduskarmen, så jeg kan se ut.» Med i stykket var også Lunde, gift med Karen Langangen. I stykket var det som rimelig var, mye musikk.

Det andre skuespillet, som sangkoret fremførte, het: «Elefant eller kammerherre.» Skuespillene ble fremført på lokalet, og det var stuvende fullt hus.

I et av stykkene var Arne Eggen med, tidligere en meget kjent komponist. Grunnen til at han var med, var at han var lærer på en fortsettelsesskole på tre måneder i Langangen i 1906. Med andre ord må sangkoret ha eksistert omkring 1906.

Rudolf Johansen og Håkon Langangen gikk blant annet på denne fortsettelsesskolen. Læreren Arne Eggen avsluttet som oftest skolen med å spille på fele for elevene om lørdagene. Ofte glemte han seg bort mens elevene verket etter å komme hjem.

Fortsettelsesskole var det også på Tveten i 1905. Her gikk det flere fra Langangen, blant annet Klaus Rødskjær, Oluf Nielsen Halvarp, Jacob (Eide) Sagbakken, Rudolf Johansen og Anders Langangen. Oluf utvandret til Canada og lever ennå (1985). Anders Langangen, sønn av Ola Langangen, utvandret til USA.

I lærer Solgårds dager var det også et annet sangkor i Langangen. Rudolf Johansen var også med her. Han husker at Nelly Johnsen og Karen Langangen var med i dette. Rudolf Johansen husker (1985) at sangkoret akkurat hadde fått nye luer og at de første gang brukte dem da Petrea og Per Haken hadde gullbryllup. Da sang koret for dem inne i Rønningen. Like etterpå ble sangkoret oppløst.

Omkring 1910 ble det startet et musikkorps i Langangen. Dette var muligens det første i sitt slag i Langangen. Det hadde relativt kort levetid, men i starten hadde det ni medlemmer. Arnt Bassebo var formann i foreningen, mens Hans Rognlien var instruktør. Den gang var Hans Rognlien skredder i Skien. Han spilte den gang i Suoni i Skien. De andre medlemmene som var med fra starten av, var Kornelius Sundsåsen, Marthinius Martinsen, Anders Abrahamsen, Leo Nikolaisen, Torvald Mathiesen, Elias Sundsåsen og Håkon Nikolaisen.

Øvelsene ble holdt på lokalet. Hver eneste 17. mai fra 1911 og til og med 1914 spilte musikkorpset i 17. mai-toget. 17. mai 1914 ble de også invitert til Tveten. Her ble en bautastein avduket. Talen til avdukingen ble holdt av lærer Ingolfsrud fra Heistad skole. Alle skolene i Eidanger var den gang invitert til avdukingen.

I 1914 ble musikkorpset oppløst. Instrumentene og notebeholdningen ble solgt til et musikkorps i Langesund. Formann i dette korpset var politi Hansen.

Thor A. Wiersdalen

Utdrag (s. 122-123) fra:
Thor A. Wiersdalen og Torbjørn Aasetre: Langangens historie. - Brevik 1987.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen