Fra: Langangens historie

Sosiale liv (Foreninger og lag)

I.O.G.T.-Losjen «Daniels Mænd»

av Thor A. Wiersdalen

I 1880- og 1890-årene ble flere totalavholdslosjer stiftet i Eidanger. I Langangen ble «Daniels Mænd» stiftet av baker Jensen og Ole A. Langangen med flere i 1883. Dennes levetid ble, ikke særlig lang. Etter en dødperiode på åtte år, kom det 8.10.1893 igjen liv i losjen. Leder for losjen ble nå skreddermester Anders Martin Mathiesen, og fruen Sofie hjalp til. Losjen hadde i en periode god oppslutning. Noen flere av dem som var med omkring århundreskiftet, var Anders Nøklegård, Jon Auen, Ola Auen, Asle Sundsåsen og Ole Petter Johansen.

I 1900 gav Asle Sundsåsen fri tomt til lokale for losjen, og dette året ble losjehuset bygget. Dette huset ble i alle år siden omtalt som «lokalet» uansett funksjon. Da dette huset ble bygget, ventet losjefolket store resultater og oppslutning. Dessverre gikk det dårlig, da losjen ble sittende med stor gjeld. Mange medlemmer trakk seg ut. I 1904 ble lokalet på grunn av økonomien solgt til Langangen Arbeiderforening. Fram til 1910 gikk det opp og ned med medlemstallet. Etter 1910 steg medlemstallet fra 7 til 37. I 1913 blir det igjen stagnasjon, men omkring 1914-15 begynner losjen igjen å våkne til liv. Omkring 1917-18 hadde foreningen 40-50 medlemmer. Fra stiftelsen hadde omkring 400 av Langangens befolkning vært medlemmer av losjen. Når losjens virksomhet for alvor ble avsluttet, vites ikke, men den hadde tilholdssted mange steder i Langangen. I. C. Ramberg nevner i sin bok at den skiftet tilhold faktisk 15 ganger. Et sted losjen lenge hadde tilhold, var i det huset som Søren og Nanna Kjendalen bodde - ovenfor «Torvet» og «Kreppa» - nå sommersted. Sju stykker fra losjen kjøpte dette stedet. Senere kjøpte Rudolf Johansen dette huset for kr. 3.500,-, og senere solgte han dette til Søren og Nanna Kjendalen.

Andre steder losjen hadde tilhold, var hos Ole Petter Johansen, hos skreddermester Mathiesen og der Kristen Lønnebakke nå bor i Rønningen.

I. O. G. T-regaliene, losjens papirer og en fane, ble lenge oppbevart i huset der Søren og Nanna Kjendalen bodde. Hans Rognlia var i den siste tiden med i styret og oppbevarte losjens papirer. Disse er nå gått tapt.

En barnelosje ble også stiftet i Langangen. Den fikk navnet «Klippen», og ble stiftet 1.12.1895 av Anders Nøklegård. Allerede i 1900 ble det slutt med dens aktivitet. Siden ble den kalt «Anders Nøklegårds Minde».

Thor A. Wiersdalen

Utdrag (s. 119-121) fra:
Thor A. Wiersdalen og Torbjørn Aasetre: Langangens historie. - Brevik 1987.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen