Fra: Langangens historie

Langangen Meieri

av Torbjørn Aasetre

I 1897 gikk flere bønder rundt Langangen sammen om å opprette et meieri. Det ble valgt et styre med Ole A. Langangen som formann og Kristen A. Nøklegaard og Nils J. Sundsaasen som styremedlemmer. Som formenn fungerte senere også Kristen Nøklegaard og Nils O. Sundsaasen. Året etter, i 1898, var meieriet i drift. De første årene leiet man lokaler i kjøpmann Thomsens gård, men overtok denne senere for kr. 5.000,-.

Den første meierske var frøken Fagerholt, senere Tone Midtbø og Barbro Pedersen. En del av melken ble solgt over disk, men det meste ble sendt til Brevik, hvor meieriet en tid forsynte hele 7 utsalg. Det var særlig om sommeren når fjorden var fri for is at denne trafikken kunne foregå, og melken ble da fraktet med båt utover til Brevik.

Om vinteren hadde man ikke annen utvei enn å kjerne smør og yste ost av det som ikke ble solgt over disk, og pultost fra Langangen var en etterspurt vare. Smøret ble for det meste solgt til England over Oslo.

Men meieriet i Langangen hadde ikke noen lang levetid. Allerede i 1905 var det slutt.

Gården ble da en del år leid av Langangen Handelslag, som senere overtok den for kr. 10.000,-.

I de årene melken ble fraktet til Brevik, var det Hans Rødskjær som var fraktemann. Han var sjømann, og i en liten seilkogg rodde han melken fra Langangen til Brevik, i storm og stille, og det var ikke en eneste gang at han ikke kom fram.

For å bekrefte sitt sjømannskap tok han gjerne noen gloser på engelsk.

Torbjørn Aasetre

Utdrag (s. 117) fra:
Thor A. Wiersdalen og Torbjørn Aasetre: Langangens historie. - Brevik 1987.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen