Fra: Langangens historie

Langangens og Omegns Forbruksforening

av Thor A. Wiersdalen

Høsten 1876 ble det stiftet en forbruksforening i Langangen. Denne skulle være en motvekt mot Morten Svenssons butikk som startet omkring 1867. Svenssons butikk gikk meget bra, men enkelte folk mente at han var for dyr og holdt dårlige varer. Forbruksforeningen fikk tilholdssted ved Langangsbrua, og det ble tegnet 64 oppsittere som medlemmer. Sjelen i dette foretagendet var L.A. Nøklegård som var både gårdbruker, skipsreder og trelasthandler. Han ble disponent og garver Nicolai Pedersen ble handelsbetjent og kasserer. Bror til garveren, N.P. Sundsåsen, ble styreformann, og styret bestod ellers av Anders Langangen, John Bassebo, Anund Wiersdalen, Ole Sagbakken, Erik Hagen og I.C. Ramberg.

Utsalget skulle foregå kontant, men en kunne innrømme kreditt til nød. Avsetningen gikk rivende, og kreditten florerte. 14. april 1877 ble det holdt generalforsamling på Langangen skole. Her ble redegjort for forretningsvirksomheten i de 4-5 forløpne måneder, og alt så lyst ut. Varene hadde fått føtter å gå på, og omsetningen hadde vært på over 13.000 kroner. Alt så ut til å være i skjønneste orden og protokollen underskrevet, og folk gikk hjem i den tro at forbruksforeningen tjente gode penger. Faktum var at foreningen skyldte penger hos grossister og at medlemmene var gitt kreditt. Det hele endte opp med at medlemmene på høsten 1878 slo seg vrange og igjen begynte å handle hos Morten Svendsen.

Sommeren 1879 endte hele saken i retten. Forbruksforeningens styre ble anklaget for underslag, men styret ble frifunnet.

Thor A. Wiersdalen

Utdrag (s. 111) fra:
Thor A. Wiersdalen og Torbjørn Aasetre: Langangens historie. - Brevik 1987.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen