Fra: Langangens historie

Båtbyggeriet i Langangen

av Thor A. Wiersdalen

Båtbygging har lange tradisjoner i Langangen. Flere store seilskip er bygget, men atskillig flere mindre farkoster er bygget. En av dem som virkelig har drevet med utstrakt bygging av båter, er først og fremst Anders Abrahamsen. Sammen med Trygve Bråten startet Anders Abrahamsen omkring 1920 et båtbyggeri utpå pynten i Kjøyabukta. De flyttet et hus på Tangen og satte dette opp som båthus. Trygve Bråten var med på båtbyggingen fram til han begynte ved Eidanger Salpeterfabrikker i 1928/29. Anders Abrahamsen fortsatte alene med byggingen og samtidig startet han med husbygging sammen med sønnen Arne. For øvrig drev også far til Anders, Abraham Olsen Skjeggerønningen, med tømring av hus, blant annet har Abraham satt opp det huset Ingrid Nerisen nå bor i. Den gang tok han 80 kroner for lafting og oppsetting.

En av de eldste båtene som ble bygget og som fremdeles er i drift, er en båt bygget i 1923. Einar Langangen kjøpte denne, og midt i 1980-årene eide en byggmester, Nils Olsen, denne båten. Denne båten var solid bygget med eik i bunnen og furu over vannlinjen. Ennå finnes det både kogger og prammer på sjøen som ble bygget i Kjøyabukta både før 2. verdenskrig og etter. Kogger som altså er både førti og femti år gamle, er fremdeles i drift og faktisk like fine.

Rett etter krigen fikk Anders Abrahamsen med seg Anders Rødsætre til båtbyggingen. Nå fikk byggingen et oppsving, idet det ble populært med kahytt-båtene. Arbeidet ble en helårsbeskjeftigelse i slutten av 1940-årene og faktisk hele 1950-årene.

En mindre, åpen kogg kunne ta 2-3 uker med to mann i arbeid. I 1951 bygget Anders en notbåt på 5 uker. Denne kostet 750 kroner, og i 1954 brukte to mann en måned på å bygge en innredet kogg. Nå var prisen 1250 kroner.

En av båtene Anders Abrahamsen bygget i 1920-årene, fikk en førstepremie i kappkjøring. «Kløverknekt», som båten het, var nok en god båt i sjøen.

Treschow drev fløting på Farris, og til dette arbeidet ble det bygget en mengde prammer. Den gang bygget en ti og ti i slengen.

Materialene skaffet av og til folk selv men som oftest kjøpte båtbyggerne inn dette. Motorer kjøpte folk selv, og det gikk mest på FM og Sleipner. Båtene ble bygget av furu på eikespanter og innredning av teak og mahogni.

Etter at Anders Rødsætre sluttet, fortsatte Anders Abrahamsen med blant annet bygging av prammer til midt i 1960-årene. Arbeidet på båtbyggeriet ble i sin tid filmet av fotograf Richard Larsson og vist i fjernsynet.

Foruten å ha vært en dyktig båtbygger, var også Anders Abrahamsen spesielt flink til å lage kniver og slirer av flammebjørk og sølv. En må heller ikke glemme at Anders Abrahamsen bygget mange hus i Langangen sammen med sønnen Arne. Nå er for lengst båtbyggeriet revet.

Til slutt må også nevnes at Anders Abrahamsen bygget en buss for Borgar Fredheim og Jakob Sundsåsen. Denne ble bygget lenge før 2. verdenskrig, og den gikk under hele krigen.

Thor A. Wiersdalen

Utdrag (s. 110-111) fra:
Thor A. Wiersdalen og Torbjørn Aasetre: Langangens historie. - Brevik 1987.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen