Fra: Langangens historie

Legater og legatariske gaver

av Torbjørn Aasetre

Detar gjennom tidene blitt skjenket gaver til allmennheten av av givere fra Langangen, enten i form av penger i legatsform, eller gaver som går ut på fri tomt eller andre ting i eiendomsforhold.

Det eldste legatet er så gammelt som fra år 1777, da Ole Olsen Basseboe og hustru Elisabeth Henriksdatter, som var barnløse, testamenterte all sin etterlatte formue etter lengstlevendes død til «Eidanger Sogns Fattiges Cassa».

Oversettelse Ole Olsens siste vilje

Ligesom jeg i Dag for Sogne-Præsten i min Kones nærværelse, med hendes samtøkke har erklæret, saa erklærer jeg herved; at den, som efter min og Kones dødelige Afgang skal arve vores Efterladte bliver allene Eidanger Sogns Fattiges Cassa, af hvilken dog min Broders, Auen Iwersons Obligation skal være ukrævet og Fordringen eftergivet. Alt dette ifølge det mellem Kone og mig under 12. Febr. 1777 oprettede, og under 28. Novbr. 1783 Allernaadigst Confirmerede Testamente.

Basseboe 21de Martj 1788
Ole Olsen


Efter at dette Documente er bleven indført udi Districtets Stifts-Protocoll, er der aftaget en gienpart, beskrevet paa vedbørlig Stemplet Papiir og med Bekræftning overleveret Eidanger Sogns Præst Welærværdige Her - Mechlenborg, til observation for Fattig-Cassens Tarv .....

Tveten den 15de Augustie 1789
Lucas Norss

Da Elisabeth Henriksdatter døde i 1805 og boet ble gjort opp, gikk nettoen i boet, Riksdaler 562-2-8, i sin helhet til et legat til inntekt for fattigkassen. Dette var et anselig beløp, og tilsvarer omtrent verdien av halve Bassebo samlet på den tid.

Brukseier Sam. Svensson og hustrus legat av 1918 i anledning deres sølvbryllup, kr. 10.000,-. Rentene herav utdeles før jul til arbeidere og funksjonærer i M. Svensson & Søns bedrifter og tjeneste. Sam. Svensson gav samtidig penger til humanitære foreninger i Eidanger, i alt kr. 4.500,-. Han gav dessuten gratis stolper til lysanlegget i Langangen til arbeidere og andre som ikke hadde skog.

Einar Langangens legat av 11.9.1969 kr. 25.000,-. Rentene av legatmidlene anvendes til utdeling til trengende person som bor i Langangen skolekrets, samt kr. 20.000, - til Langangen kirke.

Langangen kapell. (Beskrevet annet sted).
I 1888 fikk man kr. 6.000,-, skjenket av avdøde skipsreder Chr. Knudsens familie, for å bygge et kapell i Langangen. Betingelsene var at Eidanger kommune overtok fremtidig vedlikehold.

I 1890 gav Christopher Andersen Kokkersvold fri grunn til Langangen kapell. Gaven ble gitt på de vilkår at hvis kapellet ble revet, skulle tomten falle tilbake til gården.

Langangen brygge.
Ved gavebrev av 7. nov. 1916 skjenket Asle Sundsaasen fri grunn til brygge i Langangen. (Den nåværende kommunebrygge). Betingelsene var at kommunen overtok tilsyn og vedlikehold av bryggen. Med kr. 500, - i innsamlede midler og kr. 700, - fra Eidanger kommune, tilsammen kr. 1.200,-, ble bryggen bygget.

Bedehuset.
I 1917 ble tomt til Betel skilt ut fra Bråthen, eier Jens Petter Eriksen. Et gavebrev med verdi av kr. 200,- gikk samme år til Langangen Misjonsforening.

Torbjørn Aasetre

Utdrag (s. 55-56) fra:
Thor A. Wiersdalen og Torbjørn Aasetre: Langangens historie. - Brevik 1987.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen