Fra: Langangens historie

Litt fra de gamle protokoller

av Torbjørn Aasetre

Når en leser i de gamle kirkebøker eller justisprotokoller, kan en finne innførsler som rommer mange tragedier og lidelser, og det var gjerne kvinner det gikk ut over. Det er også skrevet en, del «i margen», som vanligvis ikke kommer med i bygdebøkene. Jeg skal ta fram noen eksempler her, som ligger så langt tilbake at de ikke skader nålevende personer. Noen kan også refereres til det som er skrevet i kapittelet om rusleturene.

Men først en innførsel som viser at det ble begravet 4 personer fra samme gårdkrinsen på samme dag.

1763, 22. november. Begravet ved Eidanger: 1. Halvor Langangen, 44 år gl. 2. Hans kone Giøran Nielsdatter, 45 år. 3. Erik Langangens kone Anne Jansdatter, 64 år. 4. Ole Langangens datter Anne, 14 dager gl.

1733 7. august, en fredag. I Eidanger kirkegaard begrafvet Guri Erichsdatter som ut af skielmsmordere blef ihielslaget på Skauen ved Sundsaasen, 22 aar gl.

1743, 4. august, blev i Eidanger kirkegaard nedsatt og begrafvet en pige fra Bassebo ved nafn Marthe Larsdatr. Huset, 22 aar gl., som sammesteds tiente og druknede, men som det skal være sked af vanvare, fikk hun af øvrigheden tillatelse at komme i Christen jord.

1804, 3. juni. Begravet en betlerske, efter sigende fra Laurvig som fandtes druknet i Lønnebak-kiernet. 50 år.

1813, 7. mars, begravet. Et uækte pigebarn født af Kirsten Jacobsdatter, som kom fra Laurvigen og fødte sit barn om natten paa skoven ved Lønnebakke. I justisprotokollen står om denne hendelsen: En ung kvinne, Kirsten Jacobsdatter, som var med barn, og kom gaaende fra Laurvig. Da hun svinget vegen opp til Høygylta kom fødselen paa hende. Det var i mars maaned, mørkt, og knitrende kaldt.
Barnet døde, og det var årsak til justisforhør, men retten frifant henne fordi hun selv var nesten ihjelfrosset.

1858, 19. mai, begravet 28. mai. Helvig Gulliksdatter, Langangen, 68 år. Druknede ved at glide ud af et Fjeld, hvor hun fiskede.

Denne runde fjellkula er senere blitt kalt «Helvig-steinen».

Torbjørn Aasetre

Utdrag (s. 47) fra:
Thor A. Wiersdalen og Torbjørn Aasetre: Langangens historie. - Brevik 1987.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen