Fra: Langangens historie

Langangssangen

Tekst: Kåre Thorstensen Melodi: Terje Østby

Langangen med sin fjord,
sine åser, skoger, bøer,
gårder, hytter, hus og støer
er vår egen fedre jord.
Her har gjennom lange tider
våre fedre bygd og levd,
ryddet jord i vik og lier,
slitt og strevd.

Langangen, dine hjem
kranset inn av fedrejorden,
speiler seg langs hele fjorden
under sol som skyers brem.
Mellom dem ved «Tjæregjellet»
på en knause, høyt og fritt,
ligger som et slott kapellet,
kledd i hvitt.

Langangen, kjære sted,
du er vårt til gagn og ære,
våre barns du og skal være
med de dype skogers fred.
Her den nye skolen
spreder ånds- og kunnskapslys om strand;
våre barn til dåd bereder
for sitt land.

Langangen, år for år,
nye slekter skal bebygge
deg, og dine marker trygge
sommer, vinter, høst og vår.
Gud velsigne dine steder:
skole, kirke, hjem og fjord.
Takk for dine stille gleder
fedrejord!

Utdrag (s. 10) fra:
Thor A. Wiersdalen og Torbjørn Aasetre: Langangens historie. - Brevik 1987.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen