Fra: Sikker som banken

Oversikt over sparebanker som kom i vanskeligheter 1921-1934

av Harald Bache Bystrøm

I
Sparebankens navn
II
Innstillet sine betalinger
/ Søkt akkord
III
Satt underoffentlig administrasjon
IV
Trådt i likvidasjon/
V
Reorganisert eller
trådt i ny fri virksomhet
Ibestad Sparebank 12/2-1921 13/4-1923   16/9-1927
Hammerfest Sparebank 26/5-1923
23/4-1923
12/1-1922 Rekonstr. 1922  
Moster sparebank 26/5-1923 1/1-1926 6/2-1926  
Søndre Odalen Sparebank 2/7-1923 15/8-1928 1/3-1927  
Bømmel Sparebank   8/12-1921 10/8-1923  
Harstad Sparebank 18/4-1923 1/3-1927 1/2-1927  
Kopervik Sparebank 11/8-1922     13/4-1923 v/sammenslutning
Molde Haandverkeres Sparekasse       31/12-1922 v/sammenslutning
Ulstein Sparebank 9/7-1923 1/9-1927 22/8-1927  
Orkedals Sparebank     1925  
Fana Sparebank 19/7-1924   1925  
Kopervik Landsbank   1925    
Nesodden Sparebank   1924    
Haugesund Sparebank 6/7-1927 12/12-1928 1/10-1928  
Holme, Halsaa og Hartmark Foreningsbank 14/12-1926 1/11-1928 25/10-1928  
Hosanger Sparebank 28/3-1925 1/1-1929 15/9-1928  
Kragerø Sparebank 24/8-1925 15/12-1926 15/12-1926  
Kvinnherreds Sparebank   22/2-1927 30/6-1928 6/11-1928
Sannidal og Skøtøy Sparebank   2/2-1927 1/3-1928 10/3-1928
Skudenes og Aakre Sparebank 31/5-1927 Akkord 1/3-1929   1/5-1929
Stord Sparebank   25/2-1925 1/3-1927 1/2-1927
Søndre Hedemark Sparebank   11/12-1926 11/12-1926  
Torvestad og Skaare Sparebank   13/3-1926 I løpet av 1927 28/6-1932
Vardal Sparebank 11/2-1927 17/2-1927   15/4-1929
    Akkord 8/3-1929    
Skjeberg Sparebank   16/7-1927 15/12-1928 27/2-1929
Melde og Romsdal Sparebank   23/3-1928 23/3-1928 7/8-1928
Lier Sparebank 22/8-1927 25/8-1927   1/11-1929
*Fått akkord:
Grimstad Haandverkskasse       22/12-1928
Innhitra Sparebank 3/8-1927      
Beistaden Sparebank 19/8-1927 25/2-1928    
Tørdal Sparebank 12/10-1927   I løpet av 1928 3/2-1936
Drangedal Sparebank 12/10-1927
11/12-1933
12/9-1928 5/12-1934  
Brønnøysund Sparebank 7/11-1927 26/9-1928    
Brandvold Sparebank 30/12-1927   Konkurs 1928  
Dverberg Sparebank 15/12-1927 13/2-1929    
Sparbu og Egge Sparebank 17/1-1928 14/12-1928    
Bolsøy Sparebank 19/4-1928 13/2-1929    
Lands Sparebank 11/5-1928 3/5-1929    
V. Gausdal Sparebank 23/5-1928 30/5-1929    
Romedal Sparebank 15/6-1928 7/11-1928    
Fjære Sparebank 27/6-1928 16/2-1929    
Hamar Sparebank 22/8-1928 6/9-1929    
Elverum Sparebank 19/9-1928 15/5-1929    
Åmot Sparebank 1/10-1928 15/4-1929    
S. Undal Sparebank 5/11-1928 517-1929    
Åsnes Sparebank 7/11-1928 22/6-1929    
Solum Sparebank 3/11-1928   I løpet av 1929 2/1-1940
Biri Sparebank 28/11-1928 I løpet av 1929 28/11-1929  
Seljord Sparebank 15/1-1929 5/9-1929 20/12-1932 1937
Tromsø Sparebank 2/2-1929 11/11-1929    
Skien Sparebank 15/5-1929   13/12-1929 29/3-1933
Stryn Sparebank 24/6-1929 13/10-1930    
Holmestrand Sparebank 27/5-1930 19/6-1931    
Malmo Sparebank     1929  
Søndre Aurdals Sparebank 11/5-1931   8/5-1933  
Etnedal Sparebank 29/9-1930 23/7-1931    
Øvre Rendal Sparebank 15/11-1930 9/11-1931    
Herøy og Leikong Sparebank 17/4-1931 29/1-1932    
Inderøy Sparebank 23/10-1931      
Vinger Sparebank 18/11-1931 6/12-1932    
Bjarkøy Sparebank 22/12-1931 13/10-1932    
Volda og Ørsta Sparebank 11/1-1932 23/11-1932    
Tynset Sparebank 31/12-1931 22/12-1932    
Storelvdal Sparebank 23/1-1932 19/12-1932    
Vaagaa Sparebank 2/2-1932 20/10-1932    
Vaaler Sparebank 13/2-1932 5/11-1932    
Porsgrunds Sparebank 31/3-1932      
Botne Sparebank 10/5-1932 12/5-1933    
Nes Hovedsogns Sparebank     Konkurs 29/2-1932  
Kristiansund Sparebank 11/7-1932 14/6-1933    
Hjørundfjord Sparebank 11/11-1932 6/11-1933    
Ålen Sparebank 3/12-1932 17/3-1934    
Andenes Sparebank 30/12-1932 28/6-1933    
Vålsøfjord Sparebank 3/4-1933 2/3-1934    
Hof Sparebank 6/4-1933 18/12-1933    
Smølen Sparebank 6/5-1933 3/4-1934    
Tramø Sparebank 18/5-1933 31/1-1934    
Hevne Sparebank 10/6-1933 18/12-1933    
Lardal Sparebank   9/3-1934    
Jelsa Sparebank 19/9-1933 24/4-1934    
Tolgen Sparebank 19/9-1933 2/10-1934    
Selje Sparebank 28/11-1933 17/7-1934    
Tiller Sparebank 22/12-1934   22/12-1934  

Lov om off.adm. opphører den 1717-1928.
Kilde: «Studier i sparing og sparebankvesen i Norge 1822-1972.» Gyldendal, Norsk Forlag.

Utdrag (s. 276-279) fra:
Harald Bache Bystrøm: Sikker som banken : Sparebanken Grenland 150 år. - Porsgrunn 1994
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen