Fra: Sikker som banken

Sparebanken Grenland

av Harald Bache Bystrøm

Styreformenn
1972-1973Harald Leerstang
1974-1976Per K. Kongsgaarden
1977-1981Finn W. Sørensen
1982-1984Anders Lunde
1985-1988Lars Evensen
1989Einar Rynning
1990-1993Gunnar Nielsen
1994-Sverre Stavseth
Formenn Forstanderskapet:
1972-1973Thv. Berntsen
1974-1976Sverre Sundsaasen
1977-1978J. Chr. Myhre Petersen
1979-1987Jonn Pettersen
1988-Per Solli
Banksjefer:
1972-1991Ragnar Hogstad
1992-Arne Næss
 

Kunstnerisk utsmykning:

«Duo» - bronseskulptur av Britt Sørensen, Rådhusparken, Brevik.

«I fars fotefar». Bronseskulptur av Sigurd Nome. Rådhusparken, Brevik.

«Fugler». Bronseskulptur av Arne Vigeland, Zimmermannparken, Porsgrunn.

«Idyll«. Bronseskulptur av Arne Vigeland, Neptunparken. Porsgrunn.

Sparebankprisen

Sparebankprisen ble første gang utdelt i 1975, og delt mellem Henry Hansen, Havnegaten 6, og Hjørdis Stenvold, Lerkåsveien 8. I statuttene for prisen het det, at denne kunne tildeles den eller de i Brevik by som hadde gjort noe ekstra for å ivareta byens spesielle bygningsmessige miljø. Tildelingen ble foretatt etter innstilling fra Stiftelsen Gamle Brevik, i det stiftelsens styre fungerte som jury. Selve prisen bestod av et kontantbeløp og et messing skilt til montering på det utvalgte hus.

Utdrag (s. 254-256) fra:
Harald Bache Bystrøm: Sikker som banken : Sparebanken Grenland 150 år. - Porsgrunn 1994
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen