Fra: Sikker som banken

Eidanger Sparebank

Driftsresultatet 1871-1920

av Harald Bache Bystrøm

31te decbr. aar Antal indskytere Indskyternes tilgodehavende Driftsoverskudd Bankens fond Forvaltningskapital

 

 

Spd.

Spd.

Spd.

Spd.

1871

70 4.574 82 - 4.495

1872

88 10.893 121 - 11.014

1873

135 15.746 215 - 16.083

1874

157 21.189 186 - 21.713

1875

163 22.654 401 - 23.579

1876

154 20.832 384 1.359 22.192

 

 

Kr. Kr. Kr. Kr.

1877

139 80.037 1.266 6.597 88.635

1878

117 69.112 894 7.491 76.604

1879

112 65.527 349 7.142 72.670

1880

132 75.184 0 6.852 82.036

1881

149 80.473 2 6.855 87.328

1882

147 98.934 1.708 8.563 107.498

1883

170 114.497 0 4.953 119.450

1884

231 122.360 910 5.864 128.224

1885

216 133.117 1.680 7.548 140.665

1886

225 142.473 885 8.433 150.907

1887

222 155.322 873 9.307 164.630

1888

293 180.345 2.575 7.721 188.066

1889

298 203.006 2.463 10.205 213.211

1890

330 220.186 2.556 12.761 232.947

1891

353 232.947 2.861 15.623 248.570

1892

399 229.388 4.417 20.040 249.429

1893

425 232.191 4.277 24.318 256.510

1894

453 242.452 4.187 28.506 270.958

1895

439 24o.124 3.617 32.123 272.248

1896

518 230.363 2.692 34.815 265.179

1897

552 228.555 3.152 37.967 266.522
1898 510 262.418 3.505 41.473 303.892
1899 542 278.862 3.708 45.181 324.044
1900 602 297.443 4.162 49.844 347.287
1901 632 302.446 3.760 54.129 360.076
1902 631 309.919 3.715 58.174 368.093
1903 554 314.407 4.070 61.400 375.808
1904 550 312.440 3.410 64.810 383.251
1905 565 315.107 4.015 68.325 383.932
1906 579 322.743 5.176 73.001 396.745
1907 611 379.603 4.533 77.034 461.138
1908 652 397.288 4.666 80.201 479.251
1909 675 442.121 5.121 83.962 529.014
1910 748 492.227 5,852 88.755 583.603
1911 830 582.274 7.765 95.395 690.291
1912 1.059 604.680 7.070 101.966 734.754
1913 1.114 695.929 10.208 109.944 819.215
1914 1.185 746.955 8.892 118.273 896.896
1915 1.323 940.717 14.591 128.962 1.072.001
1916 1.500 1.351.289 14.897 140.544 1.526.449
1917 1.646 1.995.150 24.833 161.887 2.161.115
1918 1.840 2.561.579 27.510 185.152 2.853.309
1919 1.946 2.844.010 21.479 203.640 3.194.228
1920 2.107 3.023.784 30.710 1223.680 3.388.042

Eidanger Sparebank Driftsresultater for årene 1951-1968

  Innskudd kunder Driftsoverskudd Bankens fond Forvaltn.kapital
1951 7.247.769 38.000 162.850 7.631.149
1952 9.253.822 29.054 162.853 9.644.107
1953 10.883.413 17.146 180.000 11.336.663
1954 10.771.559 25.000 205.000 11.199.559
i955 12.284.654 25.000 230.000 12.136.937
1956 14.359.677 25.000 255.000 14.837.327
1957 15.494.322 25.000 280.000 15.995.371
1958 16.951.909 30.000 310.000 17.483.573
1959 17.575.232 48.000 358.000 18.156.302
1960 17.256.441 41.190 397.190 17.878.077
1961 18.005.288 50.060 445.250 18.711.661
1962 20.346.228 43.750 487.000 21.106.215
1963 20.920.481 100.000 577.000 21.772.648
1964 22.871.344 111.000 678.000 23.822.506
1965 23.239.259 59.700 731.700 24.286.381
1966 25.053.465 57.700 779.000 26.124.053
1967 23.332.400 104.700 873.700 24.514.550
1968 23.991.724 61.300 925.000 25.060.705

For årene 1921 til 1950 foreligger ikke regnskapsoversikter i styreprotokollene. Bare for enkelte år refereres noen tall. Bl.a. forteller styreprotokollen for årene 1942, 1943 og 1944 om netto driftsoverskudd på hhv. kr. 10.000,-, kr. 6.100,- og kr. 3.200,-. Bankens fond utgjør i samme år kr. 70.000,-, kr. 76.100,-, kr. 79.300,-. Forvaltningskapitalen er på hhv. kr. 2.680.908,-, kr. 2.798.806,-, kr. 2.823.732,-. Mens referatet fra styremøtet 24. januar 1948 kun opplyser at det samlede styre møtte og at «Regnskapet for 1947 referertes og ble undertegnet»!

Utdrag (s. 209-211) fra:
Harald Bache Bystrøm: Sikker som banken : Sparebanken Grenland 150 år. - Porsgrunn 1994
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen