Fra: Sikker som banken

av Harald Bache Bystrøm

Banksjefer Porsgrunds Sparebank:
1888-1919Nicolai Friis
1919-1926Einar Wellerop
1926-1960Waldemar Sørensen
1960-1972Alf Wright Halvorsen
Porsgrunds Sparebanks styreformenn 1844 - 1972:
1844-1850Jens Gasmann
1851-1865Jonas Wessel
1866-1869Thobias P. Wiibe
1870-1872Hans Møller
1873-1874Thobias P. Wiibe
1875-1876Hans Møller
1877-1879Thobias P. Wiibe
1880Peter M. Petersen
1881-1882Johan Jeremiassen
1883-1884Alfred Petersen Wright
1885Johan Jeremiassen
1886Alfred Petersen Wright
1887Math. Vauvert
1888Johan Jeremiassen
1889-1919Nicolai Friis
1919-1930Olaf K. Abrahamsen
1931-1933Peder Tollefsen
1934-1942Carl G. Norberg
1943-1946Helge Piro
1947August Nordahl
1948-1968Isak Lunde
1969-1972Per K. Kongsgaarden
Porsgrunds Sparebank
formenn Forstanderskapet 1892 - 1972:
Før vedtektsendring 1891 var det felles formann for styre og forstanderskap:
1892-1895Karl A. Enger
1896-1922H.E. Møller
1923-1930Kr. H. Dyring
1931-1933Chr. Knudsen
1934-1942Finn C. Knudsen
1943-1959Anders Bøhle
1960-1966Alfred Øvrum
1967-1972Thv. Berntsen

Utdrag (s. 83, 88) fra:
Harald Bache Bystrøm: Sikker som banken : Sparebanken Grenland 150 år. - Porsgrunn 1994
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen