Fra: Sikker som banken

Kildelitteratur

 1. Abrahamsen, Chr.: Porsgrunds Sparebank 1844 -1944. Porgrunn 1947
 2. Coll, A.L.: Skienfjordens Industri. Kristiania 1902
 3. Hals, Harald: Eidanger bygdehistorie I - II. Skien 1968
 4. Helland, Amund: Topografisk-Statistisk Beskrivelse av Bratsberg Amt. Kristiania 1900
 5. Lund, Carl: Porsgrund 1807 -1907. Porsgrunn 1907
 6. Munthe, Preben m.fl.: Studier i sparing og sparebankvesen i Norge 1922-1972. Oslo1972
 7. Ramberg, I.C. Boken om Eidanger. Porsgrunn 1918
 8. Rygg, N.: Norges Banks historie. Oslo 1954
 9. Schilbred, C.S.: Brevik gjennom tidene I-II. Oslo 1946. Brevik 1974
 10. Svalastog, Kaare: Byer i emning. Oslo 1943
 11. Tønnessen, Joh N.: Porsgrunns historie I-II. Porsgrunn 1956-1957
 12. Vemmestad, Stian: Porsgrunds Sparebank 1844-1919. Porsgrunn 1919
 13. Diverse forfattere: Festskrift for Eidanger i anledning formannskapslovens 100-års jubileum. Porsgrunn 1937

  Annet:

 14. Styre- og representantskapsprotokoller for Porsgrunds Sparebank, Brevik Sparebank, Eidanger Sparebank, samt tilsvarende for de fusjonerte banker.
 15. Aviser: Adresse-Tidende for Brevik, Stathelle og Langesund (årg. 1849-1897), Porsgrunds Dagblad og Grenmar, diverse årganger.

Utdrag (s 292-293) fra:
Harald Bache Bystrøm: Sikker som banken : Sparebanken Grenland 150 år. - Porsgrunn 1994
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen