Bokgløtt

Utgitt av Porsgrunn bibliotek

Anmeldelse av
Svendsen, Per Chr. Nagell: Nettkjenning på overtid

Norgesforlaget, 2004. 207 s.
ISBN 82-91986-61-4

INNHOLD:

Vi treffer Nuppen (gutt) og Katta (jente) på vei til første skoledag på ungdomsskolen. Ny skole, nye lærere, nye klassekamerater? Spennende! Men heldigvis har de to bestevennene havnet i samme klasse, slik de hadde ønsket.
Den store felles interessen til Nuppen og Katta er fotball. De spiller begge på fotballaget Urædd. På en turneringstur til Kristiansand blir Katta slått og sparket av noen ungdommer på gata, og det setter henne midlertidig utenfor laget. Men hun er fast bestemt på å komme tilbake.
Nuppen bor alene sammen med moren sin, faren har han ingen minner om, han stakk av da Nuppen var liten.
Katta blir ikke bedre, tvert imot, bare dårligere. Nuppen holder kontakten med henne, men har også mye med sitt eget: skolen, fotballtreningen, nye venner, kjærester? Han er stadig opptatt av å finne mer ut om faren sin, og både jakten etter faren og de nye vennene bringer ham farlig nær kriminelle og voldelige miljøer.
Og Kattas sykdom tvinger ham til å ta stilling til vanskelige verdivalg i livet sitt.

SPRÅK OG LAYOUT:

Språket har god flyt med en del ungdommelig "slang" i replikkene.
Kapittelinndeling. Ingen illustrasjoner.
Bokmål.

ALDERSTRINN:

Passer fra ca 12 årsalderen.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Boken spiller på mange strenger. Her er fotball for den fotballinteresserte, kjærlighet, spenning, og refleksjoner omkring vennskap og grunnleggende verdier mennesker imellom. Alt er knyttet sammen til en engasjerende, spennende og medrivende fortelling som nok vil appellere til ungdom.
Litt ekstra bonus i form av stor grad av gjenkjennelse i det geografiske miljøet som skildres. Er du fra Porsgrunn eller Skien kan du nærmest "fotfølge" bokas personer gjennom hele fortellingen.
En god, handlingsspekket roman, fin å gi til gutter!