Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

Anmeldelse av
Lund, Atla: På tynn is

Omnipax 1999. 222 s.
ISBN 82-530-2078-3. Kr. 228,00

INNHOLD:

Daniel Lemberg er veldig opptatt av Fridtjof Nansen og hans opplevelser i polarisen. Han bor i Russland i 1905 og har det bra sammen med familien inntil læreren må skjule dem alle sammen. De gjemmes på loftet mens en sint folkemengde setter fyr på hjemmet deres, fordi familien Lemberg er jøder.
Daniel får tyfus og er nær døden. Hans feberfantasier er om tynn is, sprekker i isen og dryppende vann. Faktisk har familien gjemt seg på et ishus inntil læreren kan ordne skyss langt borte til en annen by, Akkerman, ved Svartehavskysten. Daniel kommer seg, men kan ikke gå eller snakke. Storebror og tvillingsøsteren trener hardt med ham til han omsider klarer å gå igjen. Han savner katten Mishka som han tror er tatt av flammene. Men en dag finner hushjelpen dem igjen og hun har med seg Mishka.
Pappan til Daniel klarer å bygge opp sin tannlegevirksomhet igjen, og Daniel synes at isen virker mye tryggere enn tidligere.
Det fortelles om livet i en typisk russisk by på denne tiden, og det refereres til Tsarens krig mot Japan som går dårlig, og som jødene får skylden for. Lenge går det bra for familien Lemberg, men til slutt skjønner de at jødene ikke har noen trygg fremtid i Russland. For Daniel har isen blitt tynn og farlig og slår sprekker. Fridtjof Nansens hjemland blir familiens nye tilholdssted.

SPRÅK OG LAYOUT:

Mellomstor skrift. Mange kapitler og avsnitt.
Ingen illustrasjoner. Noe gammelmodig bokmål. Lett å lese.

ALDERSTRINN:

Fra 10 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Tema: Jødenes forhold i Russland på begynnelsen av 1900-tallet.