Bokgløtt

Utgitt av Skoleetaten i Porsgrunn og Porsgrunn bibliotek

Anmeldelse av
Haugen, Tormod: Luftvandreren

Gyldendal Tiden, 1999. 287 s.
ISBN 82-478-0371-2. Kr. 238,00

INNHOLD:

Waldemar er snart 12 år, og han, Andrea og Henning har holdt sammen helt siden de gikk i barnehagen. Det er bare plass til de tre, så de andre klassekameratene prater de lite med og kjenner dårlig.
Waldemar bor sammen med faren etter at moren døde i en bilulykke da Waldemar var liten. Han husker henne nesten ikke, men han har stadig samtaler med fotografiet av henne som henger i gangen. Faren til Waldemar er forfatter, men etter bilulykken har skrivemaskinen stått stille, og han lever et vanskelig liv der "det forferdelige" stadig truer med å få overtaket på ham.
Livet er vanskelig også for Waldemar, det er så mye de ikke kan snakke om, og nesten hver natt tar Waldemar seg en tur ut i parken. Og der, plutselig en natt, tar han av fra bakken og begynner å gå på luften. Han tør ikke fortelle det til noen, ikke engang til faren og vennene sine. Men i en kasse i kjelleren finner Waldemar en av bøkene faren hans har skrevet. Den heter "Luftvandreren" og de første sidene er som en beskrivelse av Waldemar selv. Og boka er skrevet før Waldemar ble født!
Merkelige ting begynner å skje i klassen også. Cecilie, og etter hvert også Hans, blir borte. Klassen organiserer leteaksjon og forsøker å finne ut av hva som har hendt med dem. I denne letingen blir Waldemar kjent med flere av klassekameratene sine, og det skal vise seg at flere lever et vanskelig liv; helt annerledes enn de gir inntrykk av på skolen.
Og Waldemar finner ut at han ikke er den eneste luftvandreren.

SPRÅK OG LAYOUT:

Boken er inndelt i kapitler.
Ingen illustrasjoner.
Bokmål.

ALDERSTRINN:

Passer fra ca 11 år.

ANDRE OPPLYSNINGER:

Boken handler om barn som lider fordi de voksne sliter med egne problemer og ikke klarer å se barnas behov for trygghet og åpenhet.
Det viser seg imidlertid at barna har en styrke de voksne ikke har sett.
Tema: Vennskap, omsorg, sorg.